MODELHUUROVEREENKOMSTEN

Het is belangrijk (en tevens verplicht sinds de invoering van de Wet Goed Verhuurderschap) om de afspraken met uw huurder vast te leggen in een huurovereenkomst. De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft daarom in samenspraak met Vastgoed Belang gestandaardiseerde modelhuurovereenkomsten voor woonruimte, winkelruimte, kantoorruimte en autobox/parkeerplaats opgesteld. U hoeft deze alleen nog maar in te vullen op basis van uw persoonlijke situatie. Mocht u er niet helemaal uitkomen? Neem dan contact op met onze juristen en/of advocaten tijdens het telefonisch spreekuur. 


Direct downloaden: ​

Veelgestelde vragen:

WAT IS DE RAAD VOOR ONROERENDE ZAKEN (ROZ)

Bij de ROZ zijn momenteel negen organisaties aangesloten, waaronder Vastgoed Belang. Door het onderlinge contact tussen deze vastgoedpartijen, met elk hun eigen expertise en kijk op vastgoed, wordt het functioneren en de kwaliteit van de werkzaamheden van de leden verbeterd en bevorderd. 


VERSCHIL HIELKEMA-MODELhuurovereenkomsten EN ROZ

Voor lopende Hielkema-modelcontracten geldt nu eenmaal dat deze niet gedurende de looptijd eenzijdig kunnen worden aangepast. Antwoord is dus: er valt niks aan te doen. Dat hoeft ook niet als er zich in de praktijk geen concrete problemen voordoen. Voor nieuwe contracten adviseren wij het ROZ-model te gebruiken. Voor individuele vragen kunt u altijd contact opnemen met onze juridische dienst. ​

juridische templates bijvoegen

​Naast de standaard afspraken komt het voor dat u een extra document dient toe te voegen aan de huurovereenkomst. Bijvoorbeeld voor de Wet Goed Verhuurderschap, Huurverhoging, Servicekosten of een Huuropzegging. Vastgoed Belang heeft hiervoor standaard templates opgesteld die leden gratis kunnen downloaden in het Ledenportaal: Leden | Vastgoed Belang


Ik heb hulp nodig bij het invullen van een modelhuurovereenkomst

Leden kunnen van maandag t/m donderdag tussen 09:00 uur en 12:30 uur gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Deze dienst is gratis voor onze leden. Onze juristen en advocaten zijn bereikbaar via: 020 – 346 31 23 (houd uw lidnummer bij de hand).​ ​Juridische zaken | Vastgoed Belang

Ik wil een credit check aanvragen

Leden kunnen via Huurcheck een gratis aanvraag doen: Credit Check (huurcheck) aanvragen