Disclaimer

Vastgoed Belang betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling, het onderhoud en het beheer van haar website.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Dat geldt ook voor informatie en modules van derden die wij op onze site ter beschikking stellen aan leden of niet-leden. Onjuistheden of onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Vastgoed Belang behoudt zich het recht voor de inhoud van informatie op de website te wijzigen.

Wij aanvaarden geen een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van haar website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Tevens garanderen wij niet, dat naar ons gestuurde e-mailberichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Vastgoed Belang aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Wij hebben geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden.

Vastgoed Belang verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. Zie ook het privacyreglement op deze website.

De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te ontwikkelen, te verbeteren en te optimaliseren.

 Neemt u dan contact met ons op via het contractformulier of secretariaat@vastgoedbelang.nl