Woningmarkt

Onzelfstandige woonruimte – kamerverhuur

Particuliere verhuurder zijn de grootste categorie verhuurders van onzelfstandige woonruimte – veelal kamer. Voldoende aanbod van kamers is van essentieel belang voor verschillende groepen waaronder studenten en arbeidsmigranten.
Het huidige woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte (WWSO) is echter veel te beperkt en leidt in populaire steden tot onrealistische maximale huurprijzen. Immers, de locatie en duurzaamheid van een onzelfstandige woonruimte tellen niet mee bij de bepaling van de maximale huurprijs.

Daarom zou het uit 1979 stammende WWSO moeten worden geactualiseerd. Als het WWSO weer aansluit bij de huidige omstandigheden en woonwensen, kan worden geïnvesteerd in het vergroten van het aanbod door nieuwbouw. Tevens kan dan worden onderscheiden wanneer er sprake is van excessen zodat die gericht kunnen worden aangepakt.
 
Meer over Woningmarkt

Bekijk ook de andere standpunten over Woningmarkt waar Vastgoed Belang zich sterk voor maakt!