Woningmarkt

Cap op de WOZ

De cap op de WOZ houdt in dat het aandeel van de WOZ-waarde van een woning in het puntenstelsel (WWS) wordt gemaximeerd op een derde. Vastgoed Belang heeft grote bezwaren tegen de voorgenomen maximering, vanwege de negatieve gevolgen voor het middenhuursegment. De maatregel richt zich namelijk onvoldoende op het tegengaan van excessen.
Ernstige gevolgen voor middenhuursegment
Het beperken van de WOZ-waarde in het WWS zal zorgen voor nog minder aanbod in het middenhuursegment. Enerzijds doordat juist bestaande middenhuurwoningen terug zullen vallen in het gereguleerde segment. Dit is onbegrijpelijk gezien het grote tekort aan middenhuurwoningen waardoor het middensegment huur nog minder toegankelijk zal worden voor starters en middeninkomens. Anderzijds doordat bestaande middenhuurwoningen die dreigen terug te vallen in het gereguleerde segment, waar zij mede vanwege de verhuurderheffing niet rendabel kunnen worden geëxploiteerd, zullen worden verkocht. Deze woningen zullen voor een marktprijs worden verkocht waardoor – met het oog op de prijsontwikkelingen van koopwoningen – de verwachting is dat die in het dure segment belanden. Buiten bereik van middeninkomens.

1 miljard euro aan potentieel investeringskapitaal verdampt

De effecten genoemd bij punt 1 zullen bij zowel particuliere verhuurders als corporaties zorgen voor significante huur- en waardeverlies, dat kan oplopen tot bijna 1 miljard euro; kapitaal dat niet meer in de woningmarkt kan worden geïnvesteerd. Dit betekent dat niet alleen het huidige aanbod van middenhuurwoningen zal krimpen, maar ook dat de nieuwe aanwas zal afnemen.

Stapeling van maatregelen voorkomt broodnodige groei vrije- w.o. middenhuursector

De maximering van de WOZ in het WWS is niet de enige maatregel gericht op de vrije huursector. Er is de tijdelijke maximering van de jaarlijkse huurprijsstijging en de opkoopbescherming . Ook is de overdrachtsbelasting voor beleggers per januari 2021 verviervoudigd naar 8%. Dit zijn onevenredig veel maatregelen voor toch al de kleinste vrije huursector van Europa, terwijl veel woningmarktexperts het er over eens zijn dat een gezonde woningmarkt juist gebaat is bij de groei van deze sector.

Mocht gekozen worden voor een maximering van de WOZ-waarde in het puntenstelsel om de échte excessen tegen te gaan dan ligt een percentage van bijvoorbeeld 45-50% meer in de rede. Daarmee wordt de bereikbaarheid voor middeninkomens echter niet verbeterd. De enige oplossing om de krapte in het middensegment tegen te gaan is inzetten op het vergroten van het aanbod. Particuliere beleggers zijn bereid meer aanbod te creëren in het middenhuursegment, én bereid mee te werken aan de betaalbaarheid daarvan . Het maximeren van de WOZ-waarde in het puntenstelsel op een derde – in combinatie met een stapeling aan andere maatregelen – maakt het echter onnodig moeilijk dit tegen een redelijk rendement te doen.
 


Meer over Woningmarkt

Bekijk ook de andere standpunten over Woningmarkt waar Vastgoed Belang zich sterk voor maakt!