Woningmarkt

Verhuurderheffing

Vastgoed Belang heeft grote principiële bezwaren tegen de verhuurderheffing. Deze extra belasting voor verhuurders van meer dan vijftig woningen met een gereguleerde huurprijs zou nooit voor particuliere verhuurders van toepassing mogen zijn.
Deze belasting was immers bedoeld voor woningcorporaties, die met verschillende vormen van subsidie en overheidssteun meer middelen ter beschikking hebben om de belasting te betalen dan particuliere beleggers. 

De heffing heeft een aantal negatieve gevolgen: 

  • Particuliere verhuurders betalen jaarlijks honderden miljoenen aan verhuurderheffing. Dat belemmert investeringen in broodnodige nieuwbouw, onderhoud, renovatie en verduurzaming.
  • De extra belasting zet zowel het directe als het indirecte rendement van gereguleerde huurwoningen onder druk.
  • De afwaarderingen geven ook problemen bij herfinanciering. Gevolg is een negatieve financieringshefboom. Dat is een onaanvaardbare aanslag op particulier vermogen.
  • De heffing staat de bouw van nieuwe gereguleerde huurwoningen in de weg. Dat belemmert het herstel van de woningmarkt.
We pleiten voor het volledig afschaffen van de verhuurderheffing.

 

Meer over Woningmarkt

Bekijk ook de andere standpunten over Woningmarkt waar Vastgoed Belang zich sterk voor maakt!