Vroegsignalering en meldplicht voor verhuurders bij huurachterstanden

Datum: 25-03-2024
Onze juridische dienst ontvangt regelmatig vragen over vroegsignalering en de bijbehorende procedures. Hoe zat het ook alweer?
​Sinds 2021 zijn particuliere verhuurders wettelijk verplicht om huurders met een huurachterstand van meer dan twee maanden aan te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverleningsinstanties. Deze verplichting is vastgelegd in het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

BESLUIT GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING (ARTIKEL 2, GEGEVENSVERSTREKKING BIJ HUURACHTERSTAND)

De verhuurder van een voor bewoning bestemde onroerende zaak dient, bij een betalingsachterstand, de contactgegevens van de huurder en de hoogte van de achterstand door te geven aan het gemeentelijke college voor schuldhulpverlening, mits u als verhuurder:
  1. Pogingen heeft ondernomen om persoonlijk contact met de huurder op te nemen om deze te wijzen op manieren om betalingsachterstanden te voorkomen of op te lossen;
  2. De huurder heeft geïnformeerd over de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
  3. De huurder ten minste één schriftelijke herinnering heeft gestuurd over de betalingsachterstand; en
  4. In deze schriftelijke herinnering heeft voorgesteld om, met schriftelijke toestemming van de huurder, zijn contactgegevens aan het college te verstrekken, tenzij de huurder hierop afwijzend heeft gereageerd.
Het doel van deze meldplicht is om gemeenten in staat te stellen inwoners die in financiële problemen verkeren, zo vroeg mogelijk bij te staan. Verhuurders en energiebedrijven zijn essentieel in dit proces omdat achterstanden in betalingen zoals voor gas, elektriciteit en huur vaak de eerste tekenen zijn van financiële problemen.

Voor de verhuurder is vroegsignalering tevens in eigen belang: een vroege start van gemeentelijke schuldhulpverlening kan verdere huurachterstanden voorkomen. Daarnaast is het cruciaal om aan de vroegsignalering en meldplicht te voldoen, zelfs indien de huurachterstand onoplosbaar lijkt of de huurder schuldhulpverlening weigert. Dit is vooral van belang wanneer een verhuurder de huurovereenkomst wil beëindigen en ontruiming wil aanvragen, aangezien de rechter dan streng zal toetsen of aan de meldplicht is voldaan.

Voor verdere informatie over vroegsignalering en de meldplicht kunt u terecht op de website van Volkshuisvesting Nederland, onder "Vragen en antwoorden gewijzigde wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening | Vroeg signalering door verhuurders | Home | Volkshuisvesting Nederland.

Bekijk ook de informatie van Vastgoed Belang over vroegsignalering en de meldplicht: ​ 

Vastgoed Belang Veertiendagenbrief-met-vroegsignalering.docx

Vastgoed Belang Richtlijn-vroegsignalering.docx

Bij vragen of problemen met een huurder met betalingsachterstanden kunt u naast het volgen van de vroegsignalering en meldplicht contact opnemen met onze juridische dienst tijdens het telefonisch spreekuur van  maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur op 023 - 346 31 23. optie 1.

NOG GEEN LID?

Word vandaag nog lid en verbind je met een netwerk van experts:​​ Lidmaatschap | Vastgoed Belang

​​​Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: