Meld uw percelen aan bij het Weerstandsfonds voor zorgeloos verhuurbeheer

Datum: 14-07-2023
Wilt u er zeker van zijn dat de afspraken uit uw huurcontract worden nageleefd? Maakt u zich zorgen over mogelijke onrechtmatige praktijken van huurders en de kosten die hiermee gepaard kunnen gaan? Meld dan uw percelen aan bij het Stichting Weerstandsfonds. Deze stichting, speciaal opgericht voor verhuurders, beschermt uw belangen en voorkomt dat u opdraait voor hoge kosten bij wanprestatie van huurders.

Huurders hebben verplichtingen aan verhuurders, zoals het tijdig betalen van de huurprijs, het behoorlijk bewonen en gebruiken van het gehuurde, en het voorkomen van overlast voor medebewoners, de verhuurder en zijn huisgenoten. Helaas komt het soms voor dat huurders zich niet aan deze verplichtingen houden. Het Weerstandsfonds biedt hierbij uitkomst.

Het Weerstandsfonds, een onderdeel van de Vereniging Vastgoed Belang, treedt namens eigenaren van geregistreerde registergoederen, zoals woningen, winkels en kantoren, op bij onrechtmatig gebruik door huurders. Het fonds streeft ernaar te voorkomen dat eigenaren geconfronteerd worden met aanzienlijke kosten wanneer huurders hun verplichtingen niet nakomen.

Het Weerstandsfonds verstrekt vergoedingen bij gebleken wanprestaties van huurders, zowel gerechtelijk als buiten de rechtszaal. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moeten bepaalde voorwaarden worden vervuld, zoals de inschrijving van alle verhuurde eenheden, een aanmaning door de rechtskundig adviseur van de Ledenservice B.V. van Vastgoed Belang of een deurwaarder, en bijvoorbeeld een huurachterstand van minimaal drie maanden of bewijs van onbehoorlijke bewoning of overlast.

De beslissing over de wanprestatie en vergoeding wordt genomen door een rechter of de Huurcommissie. Als partijen tot een akkoord komen, wordt het advies van een behandelend jurist ingewonnen voordat de vergoeding wordt uitgekeerd. Het Weerstandsfonds beoordeelt elke zaak individueel en kan een procedure weigeren, stopzetten of accepteren onder voorbehoud, afhankelijk van de slagingskans.

Voor rechtskundige bijstand kunt u vertrouwen op de juristen en advocaten verbonden aan de Vastgoed Belang Ledenservice B.V. of een door hen ingeschakelde derde. Deze juridische dienstverlening wordt ondersteund door gespecialiseerde advocaten die u kunnen bijstaan tijdens de procedures. De kosten van de advocaat kunnen onder bepaalde voorwaarden vergoed worden door het Weerstandsfonds.

Het Weerstandsfonds biedt u als verhuurder gemoedsrust en financiële bescherming. Geschillen die al bestonden voordat een pand werd ingeschreven, vallen niet onder de vergoeding. Hetzelfde geldt als de rechter of de Huurcommissie de vordering richting de huurder afwijst, als blijkt dat een pand in meer delen is verhuurd dan bij inschrijving is opgegeven, of als de jaarlijkse bijdrage aan het Weerstandsfonds niet is betaald. 

Bescherm uw belangen als verhuurder en meld uw percelen vandaag nog aan bij het Stichting Weerstandsfonds. Houd er rekening mee dat deelname aan het fonds exclusief is voor leden van de Vereniging Vastgoed Belang. Kijk voor meer informatie op: Over | Vastgoed Belang

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: