Ledenpeiling Vastgoed Belang: 82% belegt voor pensioen, gedwongen verkoop komt voor 92% steeds dichterbij

Datum: 03-05-2023
De achterban van Vastgoed Belang bestaat grotendeels uit particuliere verhuurders die beleggen voor hun pensioen. Dat blijkt uit een gehouden ledenpeiling die door 1330 leden is ingevuld. 82,2 procent van de deelnemers investeert in huurwoningen voor zijn of haar oude dag.
​De ledenpeiling is ingevuld door particuliere verhuurders waarvan 47,6 procent eigen ondernemer is, 33,5 procent met pensioen is en de rest is in loondienst (13,1 procent) of een andere situatie (5,8 procent). De meeste leden (47,5 procent) verhuren al langer dan twintig jaar hun vastgoed. Nog eens 24 procent doet dat tussen de tien en twintig jaar.

Gedwongen verkoop

Ongeveer driekwart van de leden die de peiling hebben ingevuld, is daarmee te kwalificeren als langetermijnbelegger en huisvester. Tegelijkertijd geeft 92 procent van de particuliere verhuurders in de ledenpeiling aan dat ze zich gedwongen zien om (een deel van zijn of haar) vastgoed te verkopen als gevolg van de opeenstapeling van beleid van het kabinet. De positie van de huurder verslechtert daarmee; de particuliere verhuurder is namelijk op de corporaties na de grootste huisvester van Nederland. Daarbij is het besef belangrijk dat niet iedere woningzoekende zich een eigen woning kan of wil veroorloven. Een goed functionerende huurmarkt is dus cruciaal.

Deze situatie betekent dat het voor particuliere verhuurders onmogelijk wordt gemaakt om hun maatschappelijk belangrijke positie als huisvester op een goede wijze te blijven vervullen. Dit is een serieus te nemen signaal dat de stapeling van wetgeving, zoals de plannen voor de middenhuur, de verhoogde belastingdruk in box 3, de verduurzamingsmaatregelen en het aanstaande verbod op tijdelijke huurcontracten, ervoor zorgt dat de woningmarkt straks compleet vastloopt. Verhalen van particuliere verhuurders die ermee moéten stoppen, hoort Vastgoed Belang al langer. Recente cijfers tonen ook aan dat het aanbod huurwoningen afneemt.

Logisch sentiment

Voorzitter Jack de Vries van Vastgoed Belang: "Uit de ledenpeiling blijkt dat verreweg de meeste particuliere verhuurders investeren in huurwoningen om te kunnen sparen voor hun eigen pensioen. Dat is juist ook hoe de overheid het graag ziet: kleine ondernemers en zelfstandigen die zelf zorgen voor hun eigen oudedagsvoorziening. Kijk ook naar de nieuwe pensioenwet: we krijgen allemaal meer verantwoordelijkheid over ons eigen potje. Geld dat je gedurende je werkende leven opbouwt, wordt voor je belegd. Tegelijk heb je niets te zeggen over de belegging of de manier waarop het wordt belegd. Dit brengt ook risico's met zich mee. Terwijl ondernemers die al jaren aan hun eigen pensioenpotje werken via het investeren in vastgoed, nu worden gepakt. Particuliere verhuurders weten inmiddels niet wat ze aan moeten met het kabinetsbeleid. Aan hun bestaanszekerheid als huisvester van meer dan twee miljoen Nederlanders wordt nu geknaagd. Het sentiment is dus volkomen logisch.”

Manager Public Affairs Kavish Partiman van Vastgoed Belang: "De particuliere verhuurder heeft een duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zonder de particuliere verhuurder is er simpelweg geen woningmarkt. Dat we nu in feite San Francisco en Barcelona achterna gaan met een compleet vastzittende gereguleerde huurmarkt en daarbovenop een absoluut veel te kleine vrijemarktsector, lijkt me geen predicaat van aanbeveling. Laten we ervan leren. De noodzakelijke beschikbaarheid van huurwoningen wordt alleen verwezenlijkt als de overheid particuliere verhuurders in staat stelt hun rol als huisvester te blijven vervullen. De voorgestelde stapeling van regelgeving werkt echter contraproductief. Er zijn genoeg voorbeelden in andere landen waar deze regels zijn toegepast. De waarschuwingen die nu worden gegeven vanuit de hoek van investeerders zijn gebaseerd op de realiteit die in andere landen al zichtbaar is. Laten we niet denken dat Nederland uniek is en laten we ons niet twee keer aan dezelfde steen stoten. Vastgoed Belang pleit voor een gezonde balans tussen het beschermen van huurders en het in stand houden van een gezonde verhuurmarkt met ruimte voor investeringen en de creatie van kwalitatieve en broodnodige woonruimte. Dit kan alleen door de particuliere verhuurder te zien als deel van de oplossing.”

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: