Missie & visie

De vereniging streeft naar het verkrijgen van maatschappelijke erkenning van de toegevoegde waarde van particuliere beleggers in vastgoed ten gunste van maatschappelijk rendement. Daarvoor is een goede en betrouwbare verbinding nodig tussen de sector en de samenleving. Hiervoor gaat Vastgoed Belang proactief in gesprek met belangen- en brancheorganisaties en wet- en regelgevers, op nationaal en internationaal niveau. Namens de particuliere vastgoedsector praten wij mee over maatschappelijke issues en bieden wij een platform voor kennis, informatie-uitwisseling en collectieve belangenbehartiging, gericht op thema’s van de toekomst van de sector. Met zo’n 5.000 leden is Vastgoed Belang een belangrijke stakeholder op het gebied van woningmarktbeleid, en een vaste gesprekspartner van gemeenten, ministeries, de Tweede Kamer en andere (politieke) organisaties.

Belangenbehartiging

De vereniging Vastgoed Belang ontleent haar bestaansrecht aan het behartigen van de collectievie belangen van kleine en grote beleggers in vastgoed, op het niveau van de EU in Brussel, op nationaal niveau in Den Haag en op lokaal en regionaal niveau in de gemeenten en (stads)regio's waar onze leden werkzaam zijn. Door een actieve benadering van beleidsmakers, bewindspersonen, Kamerleden en media staat de vereniging op de kaart. Wij zijn vaste gesprekspartner van de relevante ministeries, lokale overheden, en andere politieke stakeholders. Op die manier zetten wij ons dagelijks in voor een optimale belangenbehartiging voor onze leden. Steeds vaker slaagt Vastgoed Belang er dan ook in zij aan zij met het Professioneel Platform Vastgoed.nl zichtbaar te zijn in de media en de politiek. Dat draagt bij aan effectieve beïnvloeding van beleid.  

Juridische service van a tot z

De juridische dienst van Vastgoed Belang bestaat uit juristen die deskundig en ervaren zijn op het gebied van vastgoed zoals huurrecht, bestuursrecht, burenrecht en bouwrecht. De juridisch specailisten zijn uiteraard ook op de hoogte van de laatste wettelijke ontwikkelingen en actualiteiten en kunnen deze eenvoudig terugvertalen naar uw specifieke vraag of situatie. U kunt op verschillende manieren terecht bij de juridische dienst. Naast de juridische helpdesk, biedt Vastgoed Belang haar leden de handige juridische producten, zoals huurovereenkomsten, om goed verhuurderschap mogelijk te maken.

Kennis en expertise

Wij zorgen ervoor dat onze leden tijdig op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, zodat zij daar rekening mee kunnen houden bij de exploitatie van hun vastgoed. Naast de organisatie van regionale en landelijke ledenbijeenkomsten, doen we dat vooral door middel van een rijk gedocumenteerde website met exclusief ledenportal, onze maandelijkse digitale nieuwsbrieven speciaal voor leden en het huisblad 'Steengoed' dat ieder half jaar uitkomt. 

Individuele ledenvoordelen

Leden van Vastgoed Belang kunnen gratis gebruik maken van handige tools zoals de Credit Check van Huurcheck Nederland. Daarnaast bieden wij via onze netwerkpartners een scala aan relevante producten en diensten, met fikse kortingen exclusief voor leden. 

(Online) netwerkbijeenkomsten

Vastgoed Belang faciliteert door het jaar heen diverse gezellig en informatieve (online) bijeenkomsten om een platform te bieden voor kennis en informatie-uitwisseling. Tijdens deze bijeenkomsten delen leden kennis met gelijkgestemden, wordt ingegaan op de verdieping van actuele thema ‘s en is er ruimte voor het uitwisselen van ideeën.