ledenraad

De Ledenraad is het hoogste besluitvormend orgaan van de vereniging. De door de leden gekozen Ledenraad stelt het beleidsplan, de jaarlijkse begrotingen en het contributievoorstel vast. Zij zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de vereniging. Van de ledenraad maken deel uit: zes leden van de afdeling West-Noord; zes leden van de afdeling West-Zuid en twee leden van elke overige afdeling (lees: Noord, Midden, Zuid en Oost).
31c0de91-e3d9-4bf2-9f06-6e750eb11995

Samenstelling

Freek Boers
Ledenraadslid
West-Noord
Ledenraadslid
West-Noord
Ledenraadslid
Zuid
Olivier ten Doeschate
Ledenraadslid
Noord
Jan Hendrikse
Ledenraadslid
Midden
Ledenraadslid
Zuid
Xavier van Pelt
Ledenraadslid
West-Zuid
Ledenraadslid
Noord
Ledenraadslid
West-Zuid
Ledenraadslid
West-Noord
Ledenraadslid
West-Zuid
O.P. van der Linden
Ledenraadslid
Midden
K.J. van Kuppevelt
Ledenraadslid
West-Noord
Ledenraadslid
West-Zuid
Jaap Verhoef
Ledenraadslid
West-Noord
Ledenraadslid
West-Zuid
Michiel de Wijs
Ledenraadslid
West-Zuid
Ledenraadslid
West-Noord

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van Vereniging Vastgoed Belang, bestaat uit een voorzitter en de afgevaardigden van de regionale afdelingen. Het hoofdbestuur behartigt de belangen van de leden op landelijk politiek en bestuurlijk niveau, voert het beleid uit van de Ledenraad en bestuurt het bureau van de vereniging. Het hoofdbestuur van de vereniging komt ten minste vier keer per jaar samen. 
d641ef4b-cadd-460d-870b-ea16c22aaf12

Samenstelling

Jack de Vries
Voorzitter
Regiovoorzitter
Zuid
Regiovoorzitter
West-Zuid
Regiovoorzitter
Noord
Regiovoorzitter
Midden
Regiovoorzitter
Oost
Regiovoorzitter
West-Noord
M.J. Janssen

Kascommissie

De kascommissie speelt een belangrijke rol met betrekking tot de financiën van de vereniging. De kascommissie formuleert een advies voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening, de begroting en het contributievoorstel van de vereniging door de Ledenraad.
586a6971-c550-418d-a69b-badbda1699c6

Samenstelling

Jan Hendrikse
Jaap Verhoef