ledenraad

De Ledenraad is het hoogste besluitvormend orgaan van de vereniging. De door de leden gekozen Ledenraad stelt het beleidsplan, de jaarlijkse begrotingen en het contributievoorstel vast. Zij zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de vereniging.
48199514-5853-41dd-800d-73b3e099fd24

Samenstelling

 • F Boers
 • E. ten Brink
 • A. Burgmans
 • J.J. Hendrikse
 • S.A. Jeukens
 • B.J. Klatter
 • I. Lubbers
 • G.W. Postma
 • HJJ de Sauvage de Nolting
 • O.P. van der Linden
 • K.J. van Kuppevelt
 • A.G.A. van Rappard
 • J.G. Verhoef
 • T. van  Zandwijk

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van Vereniging Vastgoed Belang, bestaat uit een voorzitter en de afgevaardigden van de regionale afdelingen. Het hoofdbestuur behartigt de belangen van de leden op landelijk politiek en bestuurlijk niveau, voert het beleid uit van de Ledenraad en bestuurt het bureau van de vereniging. Het hoofdbestuur van de vereniging komt ten minste vier keer per jaar samen. 
1f29c53f-cd4e-4db9-b2ec-f0732ea4b7e9

Samenstelling

 • A.J. Bruggeman
 • W.B. Groen
 • W. Janssen
 • R. Thijssen
 • C.M. Verkade
 • E.B. Willems

Kascommissie

De kascommissie speelt een belangrijke rol met betrekking tot de financiën van de vereniging. De kascommissie formuleert een advies voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening, de begroting en het contributievoorstel van de vereniging door de Ledenraad.
117dcb93-9635-4646-aac6-e4240848cb23

Samenstelling

 • R. van den Broek
 • J.J. Hendrikse
 • I. Lubbers
 • J.G. Verhoef