Vastgoedfinancieren

Leer hoe je beleggingsvastgoed optimaal kunt financieren
De financiering van vastgoed is de laatste jaren in een stroomversnelling terecht gekomen. In de opleiding vastgoedfinancieren wordt stil gestaan bij de ontwikkeling van de afgelopen jaren en de huidige financieringsmogelijkheden. Nog niet zo lang geleden was het moeilijk, zo niet onmogelijk om als startende vastgoedbelegger een financiering te krijgen bij een bancaire aanbieder. Banken zijn over het algemeen nog steeds terughoudend om vastgoedfinancieringen te verstrekken. Hierdoor zijn andere financieringsvormen ontstaan en zijn er nieuwe financiers toegetreden tot de financieringsmarkt voor vastgoed.

Tijdens de training vastgoedfinancieren krijg je inzicht in de financieringsmogelijkheden voor commercieel vastgoed. Zowel het financieren van verhuurde woningen (buy to let en verhuurhypotheken) als winkels, kantoren en bedrijfsruimten komen aan bod. Ook vastgoed voor eigen gebruik komt langs. Op de volgende vragen krijg je zeker antwoord: Welke financieringsvorm past het beste bij mijn vastgoedobject/portefeuille? Wil ik in de toekomst meer objecten financieren bij deze aanbieder? Is de financieringsaanbieder met de laagste rente ook altijd de meest optimale financiering?

Daarnaast is het ook belangrijk om stil te staan bij de verplichtingen die je aangaat, gedurende de looptijd van de hypotheek. Zijn er aflossingsverplichtingen? Zijn er toetsmomenten waarbij de financier de ratio’s toets? Wat als er een ratio gebroken/niet gehaald wordt? Dit zijn vragen waar je als vastgoedbelegger goed bij stil moet staan voordat je een financiering aangaat.

De cursus vastgoedfinancieren kent een groot praktisch gedeelte en leert je waar je op moet letten bij het afsluiten van een vastgoedfinanciering. Zo leer je op een praktische manier inzicht te krijgen in de verschillende aanbieders, financieringsvormen en de voorwaarden. Na afronding van deze opleiding heb je een goed beeld van de financieringsmogelijkheden voor vastgoed en beschik je over voldoende kennis om de financieringsmarkt op te gaan.

Leerdoelen

 • Inzicht in de financieringsmogelijkheden en partijen voor commercieel vastgoed;
 • Kennen van de verschillen tussen een bancaire financiering, verhuurhypotheken, direct lending, private equity;
 • Kennen van de aanbieders/ financieringspartijen voor commercieel vastgoed, zoals de banken, maar ook RNHB, de Nederlandse, Woonfonds, Briqwise, Mogelijk, Collin crowdfunding, etc.
 • Inschatting kunnen maken van de hoogte van de financiering die nodig is/verkrijgbaar is (LTV) bij een vastgoed investering;
 • Investeringsplan, financieringsplan;
 • Financiële onderbouwing en ratio's, LTI, DSCR, ICR,LTV
 • Kennen van de acceptatievoorwaarden van de diverse financieringspartijen en welke financieringspartij wanneer uitkomst biedt;
 • Inzicht in de tariefstructuur van de diverse financieringsbronnen;
 • Berekenen van de huurfactor en deze vergelijken met de gebruikelijke huurfactoren per gebied en soort vastgoed;
 • Inzicht krijgen in de relatie tussen de financieringsvorm en de juridische constructie;
 • Taxatiewaarde en huurprijs in relatie tot de vastgoed financiering.

TRAINER: JAAP HUURNINK

Vanaf 2009 is Jaap Huurnink directeur en medevennoot van FOI. Zijn werkervaring is opgebouwd van gekwalificeerd economiedocent naar interimwerk als financieringscoach op zakelijk financieringsgebied, en het adviseren van banken met problemen op het gebied van interne audits. Dit alles om de kwaliteit van medewerkers en hun financieringsvragen te verbeteren. Jaap is mede grondlegger van trainingen vormgegeven vanuit didactische concepten met als ferm fundament FOI’s Pijleroverzicht, dat door o.a. Nederlandse banken wordt ingezet omdat het feilloos financiële risico’s blootlegt.

TRAININGSKOSTEN

De totale investering voor de training is €625,-
Indien lid Vastgoed Belang zijn de kosten €550,-

Overzicht

Bekijk ook de andere cursussen die Vastgoed Belang en FOI organiseren: