Vastgoed in Bijzonder beheer

Praktische handvatten en informatie over de gevolgen van een vastgoedfinanciering die in bijzonder beheer belandt.

​Het vastgoedlandschap is flink aan het veranderen. De regelgeving omtrent het nieuwe puntentellingsysteem, de hogere rente en de hoge inflatie hebben hun weerslag op de vastgoedmarkt. Panden blijven langer te koop staan, beleggers zijn terughoudender en de rendementen dalen. Als een rentetermijn verloopt, kan een belegger voor flink hogere kosten komen te staan. Dit kan ook zijn weerslag hebben op andere panden in de portefeuille.


Dit betekent voor financiers dat meer klanten mogelijk hun betalingsverplichtingen niet kunnen nakomen en hierdoor in het traject van intensief beheer terecht komen. Daarnaast lopen de commerciële activiteiten van deze financiers terug waardoor medewerkers vrij komen om de klanten in intensief beheer te gaan bedienen. Deze opleiding is bedoeld voor v medewerkers die de overstap gaan maken naar bijzonder beheer, maar ook voor financieringsadviseurs en specialisten die ondernemers adviseren. Zij moeten ook goed op de hoogte zijn van hoe financiers omgaan met vastgoedfinancieringen die mogelijk in bijzonder beheer terecht komen.

Ondernemers met bridgefinancieringen en kortlopende financieringen komen als eerste in de problemen. Panden worden minder snel verkocht, dus de horizon van deze financiering wordt langer. Deze panden en klanten komen dan als eerste in Bijzonder beheer/ intensief beheer terecht.


TRAINER: Marcel van Ham​​


TRAINER: JAAP HUURNINK

Vanaf 2009 is Jaap Huurnink directeur en medevennoot van FOI. Zijn werkervaring is opgebouwd van gekwalificeerd economiedocent naar interimwerk als financieringscoach op zakelijk financieringsgebied, en het adviseren van banken met problemen op het gebied van interne audits. Dit alles om de kwaliteit van medewerkers en hun financieringsvragen te verbeteren. Jaap is mede grondlegger van trainingen vormgegeven vanuit didactische concepten met als ferm fundament FOI’s Pijleroverzicht, dat door o.a. Nederlandse banken wordt ingezet omdat het feilloos financiële risico’s blootlegt.​


TRAININGSKOSTEN

De totale investering voor de training is €625,-
Indien lid Vastgoed Belang zijn de kosten €550,-​

INSCHRIJFMOGELIJKHEDEN
Overzicht

Bekijk ook de andere cursussen die Vastgoed Belang en FOI organiseren: