Jouw stem wordt gehoord!

Vastgoed Belang maakt zich hard voor de belangen van particuliere verhuurders die duurzaam en op een goede manier woningen, kantoren, winkels en overig vastgoed verhuren - en daarmee een belangrijk onderdeel zijn van een goed functionerende woningmarkt. Met zo’n 5.000 leden is Vastgoed Belang een belangrijke stakeholder op het gebied van woningmarktbeleid, en een vaste gesprekspartner van gemeenten, ministeries, de Tweede Kamer en andere (politieke) organisaties.

Jouw belangen

Vastgoed Belang is al sinds 1894 de Nederlandse branchevereniging van particuliere verhuurders in Nederland. Wij komen op voor de belangen van particuliere verhuurders die duurzaam en op een goede manier woningen verhuren, en daarmee een belangrijk onderdeel zijn van een goed functionerende woningmarkt. Wij laten jouw stem horen.

Kennis van zaken

Wij bieden u informatie en advies over alle stappen van het beleggingsproces, fikse kortingen op nuttige producten en diensten, gezellige en informatieve netwerkborrels, en nog veel meer! Via ons portaal mijnvastgoedbelang.nl kunt u uw persoonlijk profiel inrichten. Ook kun je hier terecht voor gratis downloads, juridische vragen, de laatste updates op landelijk en regionaal niveau en gerichte informatie voor uw type vastgoed, die u verder helpen om goed te kunnen verhuren.

Waarom lid worden van Vastgoed Belang? 

  • Gratis handboek voor de Verhuur en Exploitatie
  • Gratis juridisch hulp en advies
  • Gratis juridisch model huurovereenkomsten
  • Gratis gebruik van handige tools zoals de Credit Check
  • Ledenvoordeel via onze netwerkpartners
  • Halfjaarlijks vakblad Steengoed door uw brievenbus
  • Gratis toegang tot alle (online) bijeenkomsten
  • Toegang tot mijn Vastgoed Belang portaal
  • Korting op een uitgebreid cursusaanbod
  • Recente updates uit politiek Den Haag en uw regio
En nog veel meer!

Leden van Vastgoed Belang geven de vereniging een rapportcijfer: 8,5


Het lidmaatschap loopt per twaalf maanden en kan iedere maand ingaan. Na afloop van die periode wordt u lidmaatschap automatisch verlengd. Wilt u het lidmaatschap opzeggen? Dan verzoeken wij u dit graag per aangetekend schrijf of per e-mail te doen.  Een opzegging dient op grond van de statuten minstens vier weken voor het einde van het lidmaatschapsjaar bij ons binnen te zijn. Vermeldt u in uw correspondentie de reden van uw opzegging.

Interne gedragscode

De interne gedragscode beoogt dat de directie en (tijdelijke) medewerkers van Vastgoed Belang meer bewust te maken van zorgvuldig, ethisch en integer handelen door vast te leggen wat in het algemeen wel en niet als wenselijk gedrag in de vastgoedsector moet worden beschouwd. De leden van Vastgoed Belang wordt gevraagd zich te verbinden aan de gedragscode op zorgvuldig, ethisch en integer handelen.