Jouw stem wordt gehoord!

Vastgoed Belang maakt zich hard voor de belangen van particuliere verhuurders die duurzaam en op een goede manier woningen, kantoren, winkels en overig vastgoed verhuren - en daarmee een belangrijk onderdeel zijn van een goed functionerende woningmarkt. Met zo’n 5.000 leden is Vastgoed Belang een belangrijke stakeholder op het gebied van woningmarktbeleid, en een vaste gesprekspartner van gemeenten, ministeries, de Tweede Kamer en andere (politieke) organisaties.

Jouw belangen

Vastgoed Belang is al sinds 1894 de Nederlandse branchevereniging van particuliere verhuurders in Nederland. Wij komen op voor de belangen van particuliere verhuurders die duurzaam en op een goede manier woningen verhuren, en daarmee een belangrijk onderdeel zijn van een goed functionerende woningmarkt. Wij laten jouw stem horen.


Kennis van zaken

Wij zorgen ervoor dat onze leden tijdig op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, zodat zij daar rekening mee kunnen houden bij de exploitatie van hun vastgoed. Naast de organisatie van regionale en landelijke ledenbijeenkomsten, doen we dat vooral door middel van een rijk gedocumenteerde website met exclusief ledenportal, onze maandelijkse digitale nieuwsbrieven speciaal voor leden en het huisblad 'Steengoed' dat ieder half jaar uitkomt. 


Waarom lid worden van Vastgoed Belang? 

 • Collectieve belangenhartiging op Europees, nationaal en regionaal niveau
 • Tijdig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen uit de (particuliere) vastgoedsector 
 • Gratis handboek voor de Verhuur en Exploitatie
 • Gereduceerd juridisch hulp en advies
 • Gratig toegang tot het jaarlijkse Ledencongres
 • Gratis juridisch model huurovereenkomsten
 • Gratis gebruik van handige tools zoals de Credit Check
 • Ledenvoordeel via onze netwerkpartners
 • Halfjaarlijks vakblad Steengoed door uw brievenbus
 • Gratis toegang tot alle (online) bijeenkomsten
 • Rijk gedocumenteerde Lednenportaal
 • Korting op een uitgebreid cursusaanbod
En nog veel meer!

Leden van Vastgoed Belang geven de vereniging een rapportcijfer: 8,5


Het lidmaatschap loopt telkens per twaalf maanden en kan iedere maand (lees: van het jaar) ingaan.  Na afloop van die periode wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd met een jaar. Wilt u het lidmaatschap opzeggen? Dan verzoeken wij u dit graag per aangetekend schrijven of per e-mail te doen.  Een opzegging dient op grond van de statuten minstens vier weken voor het einde van het lidmaatschapsjaar bij ons binnen te zijn. Bijvoorbeeld, wanneer u lid wordt per 1-08-2022, dan dient u vóór 01-07-2023 op te zeggen. Vermeld u in uw correspondentie de reden van uw opzegging.

Interne gedragscode

De interne gedragscode beoogt dat de directie en (tijdelijke) medewerkers van Vastgoed Belang meer bewust te maken van zorgvuldig, ethisch en integer handelen door vast te leggen wat in het algemeen wel en niet als wenselijk gedrag in de vastgoedsector moet worden beschouwd. De leden van Vastgoed Belang wordt gevraagd zich te verbinden aan de gedragscode op zorgvuldig, ethisch en integer handelen.