Jouw stem wordt gehoord!

Vastgoed Belang is al sinds 1894 de Nederlandse branchevereniging van particuliere verhuurders in Nederland. Wij komen op voor de belangen van particuliere verhuurders die duurzaam en op een goede manier woningen verhuren, en daarmee een belangrijk onderdeel zijn van een goed functionerende woningmarkt. Wij laten jouw stem horen.


LEDEN VAN VASTGOED BELANG GEVEN DE VERENIGING EEN RAPPORTCIJFER: 8,5


DOEL EN WERKWIJZE

Wij spreken op lokaal, regionaal en nationaal niveau namens onze leden met politiek, bestuur en media met als primair doel streven naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in vastgoed, tegen een rendement dat in evenwicht is met het beleggen verbonden risico. Wij zetten in op beïnvloeding van geldend en voorgenomen overheidsbeleid, het uitdragen van goed verhuurderschap, een (pro)actieve positie in het duurzaamheidsvraagstuk, informatievoorziening aan de leden en een uitgebreide serviceverlening op juridisch, bouwkundig, fiscaal en financieel gebied, met exclusieve kortingen voor leden. Tot slot organiseren wij verscheidene (afdeling)bijeenkomsten voor onze leden in het kader van professionalisering en kennisoverdracht met exclusieve kortingen voor leden

GOVERNANCECODE EN HUISHOUDELIJK REGELEMENT

De leden van Vastgoed Belang zijn verplicht de interne gedragscode en de statuten na te leven.  Gedragscode intern VB  en Statuten Vereniging Vastgoed Belang


Verdien razend snel je investering terug! 

 • Namens de particuliere verhuursector aan de onderhandelingstafel op regionaal, nationaal en Europees niveau;
 • Wekelijks een informatieve nieuwsbrief met de belangrijkste updates in je mailbox;
 • Netwerkbijeenkomsten en kennisevents (online en fysiek);
 • Gratis toegang tot onze congressen;
 • Juridisch hulp en advies;
 • Advocaatdiensten (alleen mogelijk voor leden!);
 • Flinke korting op Vastgoedcursussen;
 • Rijk gedocumenteerd Ledenportaal;
 • 2 keer per jaar Steengoed Magazine;
 • Vastgoedverzekering via Steengoed Assurantie Advies (alleen mogelijk voor leden!)
 • Huurovereenkomsten en templates o.b.v. nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving; 
 • Handboek voor de Verhuur; dé bijbel om een goede verhuurder te zijn! 
 • Ledenvoordeel bij netwerkpartners; zoals bouwkundig advies en credit check.
En nog veel meer!


VERLOOP LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap kan op ieder moment aangevraagd worden. Zodra de betaling is voltooid wordt uw lidmaatschap geactiveerd. U bent tenminste één jaar lid. Wanneer u besluit op om uw lidmaatschap op te zeggen, kan dat tot 1 december van dat jaar. Bijvoorbeeld, bent u lid geworden op 1 juli 2023 dan kunt u tot 1 december 2023 het lidmaatschap opzeggen. Na afloop van die periode wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd met een jaar. Wilt u het lidmaatschap opzeggen? Dan verzoeken wij u dit graag per aangetekend schrijven of per e-mail te doen.  Vermeld u in uw correspondentie de reden van uw opzegging.