Jouw stem wordt gehoord!

Vastgoed Belang maakt zich hard voor de belangen van particuliere verhuurders die duurzaam en op een goede manier woningen, kantoren, winkels en overig vastgoed verhuren - en daarmee een belangrijk onderdeel zijn van een goed functionerende woningmarkt. Met zo’n 5.000 leden is Vastgoed Belang een belangrijke stakeholder op het gebied van woningmarktbeleid, en een vaste gesprekspartner van gemeenten, ministeries, de Tweede Kamer en andere (politieke) organisaties.

Jouw belangen

Vastgoed Belang is al sinds 1894 de Nederlandse branchevereniging van particuliere verhuurders in Nederland. Wij komen op voor de belangen van particuliere verhuurders die duurzaam en op een goede manier woningen verhuren, en daarmee een belangrijk onderdeel zijn van een goed functionerende woningmarkt. Wij laten jouw stem horen.

Waarom vastgoed belang?

Wij spreken op lokaal, regionaal en nationaal niveau namens onze leden met politiek, bestuur en media met als primair doel streven naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in vastgoed, tegen een rendement dat in evenwicht is met het beleggen verbonden risico. Wij zetten in op beïnvloeding van geldend en voorgenomen overheidsbeleid, het uitdragen van goed verhuurderschap, een (pro)actieve positie in het duurzaamheidsvraagstuk, informatievoorziening aan de leden en een uitgebreide serviceverlening op juridisch, bouwkundig, fiscaal en financieel gebied, met exclusieve kortingen voor leden. Tot slot organiseren wij verscheidene (afdeling)bijeenkomsten voor onze leden in het kader van professionalisering en kennisoverdracht met exclusieve kortingen voor leden

Waarom lid worden? 

 • Collectieve belangenhartiging op Europees, nationaal en regionaal niveau
 • Tijdig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen uit de (particuliere) vastgoedsector 
 • Gratis handboek voor de Verhuur en Exploitatie
 • Gereduceerd juridisch hulp en advies
 • Gratig toegang tot het jaarlijkse Ledencongres
 • Gratis juridisch model huurovereenkomsten
 • Gratis gebruik van handige tools zoals de Credit Check
 • Ledenvoordeel via onze netwerkpartners
 • Halfjaarlijks vakblad Steengoed door uw brievenbus
 • Gratis toegang tot alle (online) bijeenkomsten
 • Rijk gedocumenteerde Ledenportaal
 • Korting op een uitgebreid cursusaanbod
En nog veel meer!

Leden van Vastgoed Belang geven de vereniging een rapportcijfer: 8,5


Het lidmaatschap kan op ieder moment aangevraagd worden. Zodra de betaling is voltooid wordt uw lidmaatschap geactiveerd. U bent tenminste één jaar lid. Wanneer u besluit op om uw lidmaatschap op te zeggen, kan dat tot 1 december van het daarop volgende jaar. Bijvoorbeeld, bent u lid geworden op 1 juli 2023 dan kunt u tot 1 december 2024 het lidmaatschap opzeggen. Na afloop van die periode wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd met een jaar. Wilt u het lidmaatschap opzeggen? Dan verzoeken wij u dit graag per aangetekend schrijven of per e-mail te doen.  Vermeld u in uw correspondentie de reden van uw opzegging.

Interne gedragscode

De interne gedragscode beoogt dat de directie en (tijdelijke) medewerkers van Vastgoed Belang meer bewust te maken van zorgvuldig, ethisch en integer handelen door vast te leggen wat in het algemeen wel en niet als wenselijk gedrag in de vastgoedsector moet worden beschouwd. De leden van Vastgoed Belang wordt gevraagd zich te verbinden aan de gedragscode op zorgvuldig, ethisch en integer handelen.