Juridische zaken

Service van A tot Z op maat!

Leden kunnen dagelijks gebruik maken van het juridisch spreekuur voor maximaal 15 minuten. Als uit het gesprek blijkt dat u meer nodig heeft bij de advisering over uw zaak, wordt in hetzelfde gesprek met u in kaart gebracht op welke wijze en wie van onze specialisten u het beste verder kunnen helpen. Indien u wilt worden bijgestaan of vertegenwoordigd in een procedure bij de Huurcommissie, Kantonrechter, Rechtbank of in Hoger Beroep, kunnen onze leden óók terecht bij onze inhouse-advocaat.
Mr. Annemiek Noordermeer- van der Heide (Advocaat)
Mr. Annemiek Noordermeer- van der Heide is voor de meeste leden een vertrouwd gezicht omdat ze sinds 2001 werkzaam is bij Vastgoed Belang. Annemiek heeft veel ervaring met het adviseren, onderhandelen en procederen over allerlei kwesties rondom vastgoed op het gebied van Huurrecht, Eigendomsrecht, VvE-recht, Buren- en Bouwrecht en het daarmee samenhangende Bestuursrecht. Annemiek weet uw juridische kwestie te vertalen naar een begrijpelijke context zodat u (samen) een volgende stap kan zetten.  


ENKELE VOORBEELDEN VAN DAGELIJKSE KWESTIES:

Huurrecht    

Ik wil graag geholpen worden: 
 1. omdat ik onderhoudswerkzaamheden en/of renovatiewerkzaamheden wil verrichten maar de huurder weigert medewerking te verlenen;
 2. omdat bij een huurcommissiezaak of bijstand in hoger beroep van een huurcommissie uitspraak;
 3. omdat mijn huurder een procedure heeft gestart voor een indeplaatsstelling voor een middenstandsbedrijfsruimte.

Eigendomsrecht

Ik wil graag geholpen worden: 
 1. omdat de koper mij aansprakelijk stelt voor (verborgen) gebreken in het pand;
 2. omdat de koper steeds de leveringsdatum uitstelt en ik wil geen nadere termijn meer geven;
 3. omdat ik als koper mij wil beroepen op een uitsluitingsclausules in de koopovereenkomst. De koper heeft mij gedagvaard. 

VvE-recht 

Ik wil graag geholpen worden: 
 1. omdat het bestuur van mijn VvE in een Algemene Ledenvergadering wil stemmen om de verhuur van een appartement te verbieden, terwijl dat altijd was toegestaan;
 2. omdat ik wil dat de VvE actief wordt maar dat willen de andere VvE-leden niet;
 3. omdat ik het niet eens met een VvE-besluit en wil het besluit laten vernietigen. 

Burenrecht

Ik wil graag geholpen worden: 
 1. omdat mijn buurman de gezamenlijke fundering wil herstellen maar geeft niet aan wanneer hij gaat beginnen en ook niet wat hij precies gaat doen;
 2. omdat ik overlast heb van een lekkage van het naastgelegen buurpand en de eigenaar wil niet meewerken;
 3. mijn buurman respecteert het recht van overpad niet. 

Bouwrecht

Ik wil graag geholpen worden:  
 1. omdat mijn aannemer zijn opdracht voor 50% heeft uitgevoerd en geeft aan dat hij niet meer terugkomt. Ik heb wel 70% betaald;
 2. omdat ik de eindoplevering van de mijn pand niet accepteer omdat er nog teveel gebreken zijn. De aannemer is het daar niet mee eens en wil tot oplevering overgaan;
 3. omdat ik van mijn aannemer een factuur met veel meerwerk heb gekregen waar ik geen toestemming voor heb gegeven. 

Bestuursrecht

Ik wil graag geholpen worden: 
 1. omdat de gemeente mij een dwangsom of boete heeft opgelegd voor een strijdigheid met de huisvestingsverordening of een dwangsom vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan maar ik ben het daar niet mee eens; 
 2. omdat ik een weigering heb ontvangen voor een omzettingsvergunning van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte; 
 3. omdat mijn buurman een omgevingsvergunning heeft aangevraagd en daar wil ik bezwaar tegen maken. 
Let op: onze juristen en inhouse-advocaten doen geen incassozaken, daarvoor hebben wij voor onze leden een netwerkpartner geselecteerd:  Lidmaatschap | Vastgoed Belang

Contact

mr. Annemiek Noordermeer- van der Heide (Advocaat)
Haaksbergweg 75 | 1101 BR Amsterdam
T 06 22 35 75 59 (m.u.v. vrijdag)
De advocaatdienst beschikt niet over een stichting derdengelden.