Verduurzaming

Vastgoed Belang steunt de ambities op het gebied van verduurzaming. Wij hebben dan ook bijgedragen aan de totstandkoming van het Klimaatakkoord. De verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving is groot en onmisbaar in het behalen van de klimaat doelen.
Verduurzaming van het bezit staat al jaren op de agenda bij particuliere verhuurders. In 2012 heeft Vastgoed Belang het Convenant energiebesparing huursector ondertekend waarin is afgesproken te streven naar tenminste label C voor 80% van de woningen in 2020. Het is bij de verduurzamingsopgave van belang onderscheid te maken tussen grote en kleine verhuurders. De grote verhuurders zaten in 2016 al heel dicht op het doel van 80% label C. 

Kleine verhuurders blijven echter achter. Zij hebben in het algemeen ouder bezit dat om bouwkundige redenen per definitie minder duurzaam is. Ook is dat bezit vaak versnipperd en het verduurzamen van individuele woningen is een stuk kostbaarder dan wanneer een heel pand met meerdere woningen in één keer kan worden verduurzaamd. Deze groep bezit gezamenlijk zo’n 500.000 huurwoningen. Om de verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving te kunnen halen is daarom van groot belang dat ook deze groep in staat wordt gesteld de nodige investeringen te doen.

Overzicht

Bekijk ook de andere categorieën standpunten waar Vastgoed Belang zich sterk voor maakt!