TEK opent met lager voorschotpercentage

Datum: 21-03-2023
De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) opent vandaag 09:00 uur. De regeling werd op 28 februari in de Staatscourant gepubliceerd, waarmee de voorwaarden en openingsdatum definitief waren.
De TEK geeft een tijdelijke tegemoetkoming als de energiekosten van een mkb-ondernemingen minimaal 7 procent van de totale omzet bedragen. De TEK kan bij de RVO worden aangevraagd tussen 21 maart 09:00 uur en 2 oktober 17:00 uur. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Voorwaarden:
  • De onderneming, stichting of vereniging voldoet aan de Europese mkb-definitie. 
  • Het bedrijf is in Nederland gevestigd en uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
  • De energiekosten bedragen minimaal 7 procent van de omzet in 2022.
  • U heeft een zakelijk energiecontract.

Voorschotpercentage verlaagd

Het voorschotpercentage van de TEK is verlaagd van 50 procent naar 35 procent. Dit is besloten om te voorkomen dat de TEK een te hoog voorschot uitkeert en dat bij sterk dalende prijzen volgend jaar veel geld moet worden terugbetaalt. Het CPB schat namelijk in dat de energieprijzen gaan dalen. Daarom lijkt een voorschotpercentage van 35 procent beter te passen.

Beoordeling aanvraag   

De RVO heeft enige opstarttijd nodig voor de beoordeling van de eerste TEK-aanvragen. Aanvragen worden deels automatisch beoordeeld op basis van een computermodel dat de eerste weken moet worden gevoed met real-time data van de eerste aanvragen. De snelheid van het verwerken en beoordelen van de aanvragen zal daarna sneller gaan.

Goedkeuring Europese Commissie

De RVO wacht nog op goedkeuring van regeling door de Europese Commissie (EC). Vooruitlopend op goedkeuring nemen zij aanvragen alvast in behandeling maar zonder goedkeuring kunnen zij nog niet overgaan tot betalingen. Goedkeuring wordt op korte termijn verwacht.


Bron: RVO


Meer weten?

Bekijk ook de andere nieuwsberichten van Samen Energie Besparen:Meer informatie over energiebesparing vind je op onze overzichtspagina: