Verhuurders gaan meebetalen aan de kosten van de Huurcommissie!

Datum: 07-06-2018
De Wetswijziging “Verdere modernisering van de Huurcommissie en introductie van een verhuurderbijdrage” is 5 juni (jl.) in de Eerste Kamer aangenomen en zal naar verwachting op korte termijn bij Koninklijk besluit van kracht worden.

​Hoogte onbekend

Voor verhuurders met meer dan 50 woningen met een huur onder de € 710,68 betekent dit dat zij een bijdrage moeten gaan betalen aan de Huurcommissie, ongeacht het contract. Hoe hoog deze bijdrage wordt is nog niet bekend, maar gedacht wordt aan € 2,50/€3,50 per woning. De bekostiging van de Huurcommissie wordt hiermee meer in lijn gebracht met de werkwijze bij andere geschillenbeslechters. 

Het verschil tussen natuurlijke personen en rechtspersoon bij verhuurders komt te vervallen. Hierdoor betalen verhuurders ongeacht hun juridische status € 300,00 per aangespannen zaak.

Gedifferentieerd legestarief

Er wordt een gedifferentieerd legestarief geïntroduceerd. Wie in 3 jaar een vergelijkbare zaak twee keer verliest betaald de tweede keer € 700,00. Verliest degene voor de derde keer een vergelijkbare zaak dan gaan de kosten omhoog naar € 1.400,00.

De Huurcommissie krijgt er met deze wetswijziging een aantal taken bij. Onder andere gaat de Huurcommissie starten met bemiddelen en gaat zij werken bij sommige geschillen met drempelbedragen.  

Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk om ook over geleverde producten en verrichte te diensten een klacht in te dienen bij de Huurcommissie. Op dit moment kunnen huurders daarvoor al terecht bij de rechter.

Fel verzet

Vastgoed Belang, IVBN, Aedes en de Woonbond hebben zich eerder in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer fel verzet tegen deze wetswijzing. Helaas zijn beide Kamers doof gebleken voor onze bezwaren.

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: