Voorlopig géén uitbreiding initiatiefrecht huurders!

Datum: 16-06-2018
Er komt voorlopig géén uitbreiding van het initiatiefrecht voor huurders. Dat schrijft minister Ollongren in een brief van 9 juli aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de brief was een verzoek van Kamerlid Voortman c.s. om te onderzoeken of het initiatiefrecht voor huurders wettelijk verankerd kan worden. De Wet zou huurders vergaande bevoegdheden moeten geven om aan de rechter te verzoeken de verhuurder te verplichten verbeteringen aan te brengen aan de huurwoning.
​Eind april heeft Vastgoed Belang de minister laten weten ernstige bezwaren te hebben tegen het verder oprekken van het reeds bestaande initiatiefrecht voor huurders. Huurders hebben nu reeds vergaande mogelijkheden om de verhuurder te verzoeken één of meer uitdrukkelijk in de Wet vermelde verduurzamingsmaatregelen te treffen. Bovendien zijn al in 2008 tussen de Woonbond, Aedes en Vastgoed Belang afspraken gemaakt over door de huurder zelf aan te brengen voorzieningen (ZAV).

Verdergaand oprekken van het initiatiefrecht  leidt tot een onaanvaardbare beperking van de contractvrijheid van huurder en verhuurder en is in strijd met het uitgangspunt in het contractenrecht. Het zal ook leiden tot een verdere inperking van het eigendomsrecht van de verhuurder. Een ander bezwaar is dat verhoudingen tussen huurders en verhuurders te veel worden gejuridiseerd, terwijl huurders en verhuurders elkaar onder redelijke voorwaarden in de praktijk prima weten te vinden. Een Wetsvoorstel van gelijke strekking werd in 2011 door de toenmalig verantwoordelijk bewindspersoon ingetrokken na kritiek van de Kamer en de Raad van State.

Na uitwerking van het Klimaatakkoord zal de minister bezien of het nog nodig is de wet in het kader van verduurzaming aan te passen.

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: