Is de particuliere belegger de schuldige? Hoe zit het nu echt?

Datum: 30-08-2018
‘Code Rood voor de woningmarkt’, schrijft NVB Bouw op hun website. Het bericht werd gretig opgepikt in de media, maar in het stuk worden belangrijke zaken niet benoemd. Zoals het feit dat het beleid in enkele gemeenten faalt. Juist waar de nood het hoogst is. Hoe zit het dan wel? Op die vraag geeft Vastgoed Belang antwoord.
​Hieronder leest u het bericht dat wij stuurden naar NVB Bouw. Een interessant stuk, dat wij u niet willen onthouden.

U schrijft een heel interessant artikel 'Code Rood' voor de woningmarkt op jullie website. De passage ‘En de kans dat starters op de woningmarkt terecht kunnen wordt nog eens verkleind omdat particuliere beleggers en speculanten de nog betaalbare woningen voor hun neuzen neus wegkapen.’  stelt ons echter teleur. Je schaart je daarmee achter een horde journalisten die hun huiswerk niet doen en elkaar na-papegaaien en graag vertekenende percentages gebruiken in plaats van absolute cijfers.

Lichte toename particuliere huurwoningvoorraad

De particuliere huurwoningvoorraad is de afgelopen jaren licht toegenomen van ca. 10% in 2008 naar 13% nu (dat is inclusief de institutionele verhuurders en niet winst beogende verhuurders, niet zijnde een toegelaten instellingen zoals gemeenten, waterschappen en kerken). Het aantal voor verhuur aangekochte woningen uit de koopmarkt is overigens niet in die zelfde mate toegenomen. Dat investeerders woningen kopen voor de verhuur is van alle tijden. Het uitdrukken van die aankopen in percentages geeft een vertekend en misleidend beeld. Dat heeft alles te maken met de omvang van beschikbare (te koop staande) voorraad.

Immers indien het aanbod halveert en het absolute aantal aangekochte woningen voor verhuur blijft gelijk, dan zal het percentage op het totale (gehalveerde) aanbod verdubbelen. Dat is wat nu gebeurt. Dat veroorzaakt helemaal geen maatschappelijk probleem. Er gaat immers geen woning verloren. Ik begrijp best dat lekker hoge percentages wel de aandacht trekken in de media, vooral wanneer dat ook nog eens gepaard gaat met het nieuwe modewoord ‘Huisjesmelkers’. Maar het  is een verkeerde voorstelling van zaken. 

Keurig in verhouding

Bovendien bouwen ook particuliere verhuurders volop nieuw (de afgelopen twee jaar ongeveer 10.000 woningen) en voegen daarmee woningen toe aan de voorraad. Zouden we dat ook in een percentage uitdrukken dan is dat ook 10% van de totale nieuwbouwproductie. Keurig in verhouding met het woningaandeel van de particulier verhuurders in de totale woning voorraad en lang niet allemaal woningen met huurprijzen boven de € 1000 per maand. 

Voor bestaande woningen moet als gevolg van de schaarste wel meer betaald worden. Dat geldt voor zowel een koper/zelf bewoner als voor een belegger die het pand wil aankopen voor de verhuur. Het is overigens wel logisch dat de huurprijzen met de koopprijzen mee stijgen. De lasten zijn immers ook hoger en anderzijds zal ook een eigenaar bewoner nu meer aan hypotheeklasten kwijt zijn dan wanneer hij of zij had gekocht  in het midden van de crisis.

Falend overheidsbeleid

Schaarste is een gevolg van falend overheidsbeleid, vooral in grote steden waar in de crisis grote woningbouwprojecten zijn stil gelegd om de grondprijzen hoog te houden. Laten we eens ophouden de particuliere belegger de schuld van te geven van prijsstijgingen en focussen op het echte probleem, het oplossen van schaarste op de woningmarkt.

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: