Particuliere beleggers zetten in op 100.000 extra woningen!

Datum: 20-05-2021
PERSBERICHT - Particuliere beleggers, verenigd in branchevereniging Vastgoed Belang, zeggen de komende tien jaar 100.000 woningen toe te kunnen voegen om het historische tekort te bestrijden. Daarvoor zetten zij niet alleen in op nieuwbouw, maar ook op de transformatie van leegstaande winkels en kantoren én op beter gebruik van de bestaande woningvoorraad.
Om dat aantal te realiseren zijn onder meer grotere regie van het Rijk, lagere grondprijzen en faciliterende regelgeving nodig. In een eigen “Actie agenda wonen” presenteert de vereniging bouwstenen voor een structureel bereikbare en betaalbare woningmarkt.

​Meer woningen nodig, maar ook fundamentele aanpassing woningmarkt

“Bouwen, bouwen, bouwen, dat doen we met zijn allen” aldus directeur Laurens van de Noort. “Om de druk van de woningmarkt te krijgen, moet het gezamenlijke investeringsvermogen van corporaties, institutionele en particuliere beleggers worden aangewend. Ieder met zijn eigen expertisegebieden.” Particuliere beleggers fungeren volgens de vereniging als Haarlemmerolie voor de woningmarkt. Zij realiseren nieuwe woningen door leegstaande scholen, winkels en kantoren om te bouwen tot huizen. “De coronapandemie pakt slecht uit voor de winkel- en kantorensector, maar kan zo tot een kans voor de woningmarkt worden omgebogen. Daar hebben woningzoekenden baat bij én de eigenaren die anders met leegstand kampen. Ook zorgen particuliere beleggers dat het type aanbod aansluit bij de vraag, bijvoorbeeld door in steden grote woningen te splitsen of te verkameren. Dat wordt niet altijd goed ontvangen door bestaande bewoners, omdat de buurt drukker wordt, maar daar staat het onzichtbare leed tegenover van heel veel starters die anders ergens terecht kunnen.”

Fundamentele aanpassing woningmarkt

De vereniging wijst op het belang van een grotere, volwassen huursector die er is voor alle doelgroepen die er terecht moeten kunnen waaronder jongeren, ouderen, (tijdelijk) alleenstaanden, overtuigd huurders en personen in-between-jobs. De particuliere huursector in Nederland behoort tot de kleinste van Europa en moet volgens de vereniging flink groeien om voor die groepen de gewenste rol te kunnen vervullen. Met name fiscale wetgeving staat dat nu in de weg. Doordat de sociale huursector en de koopsector gezamenlijk jaarlijks met € 15 mrd. worden gesubsidieerd blijft de ontwikkeling van de vrije huursector achter. Die is daardoor te klein en te duur. Vastgoed Belang pleit daarom voor een “woonvormeutrale ondersteuning” aan alle huishoudens om in de woonlasten tegemoet te komen.

Eigen Actie agenda wonen vanwege dreiging averechtse wetgeving huurwoningmarkt

In februari sloten diverse woonpartijen al een actie agenda wonen. “Het is heel knap dat al die verschillende partijen tot een gezamenlijke agenda kwamen”, zegt Van de Noort over die samenwerking, maar de vereniging besloot uiteindelijk niet mee te tekenen. “Wij konden ons in 95% van die agenda vinden. We vinden het bijvoorbeeld heel belangrijk dat excessen op de woningmarkt gericht worden aangepakt. Daarvoor zijn regels nodig. De reden dat we met een eigen agenda komen is dat er té weinig wordt gewaarschuwd voor de negatieve effecten van opeenstapelende harde ingrepen in de huursector die worden voorbereid. Die lijken sympathiek, maar pakken averechts uit, net zoals het schrappen van de overdrachtsbelasting voor koopstarters. Die leidde, precies zoals gewaarschuwd, tot de grootste stijging van de koopprijzen in 20 jaar. De vereniging wijst vooral op de “opkoopbescherming” waarmee het onmogelijk wordt een koopwoning te verhuren, en op de mogelijke regulering van aanvangshuurprijzen in het (nu nog) vrije huursegment. “Die zullen leiden tot de krimp van vooral het middensegment huur waardoor juist de kansen en de betaalbaarheid voor middeninkomens en starters verslechteren.”

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht:

Word lid!

Wilt u meer van dit soort artikelen lezen? Als lid heeft u toegang tot exclusieve artikelen, waardoor u up-to-date blijft over alle ontwikkelingen rondom de particuliere verhuur. Word ook lid en profiteer direct van alle voordelen.