Vastgoed Belang juriste A. Noordermeer-van der Heide benoemd als lid voor de Raad van Advies van de Huurcommissie

Datum: 27-09-2018
Op dinsdag 25 september 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zes nieuwe leden benoemd voor de Raad van Advies van de Huurcommissie. Door het aflopen van de benoemingstermijn van de huidige raadsleden per 1 oktober 2018 waren vacatures ontstaan voor één huurderslid, drie verhuurdersleden en twee onafhankelijke leden.
De nieuwe leden zijn:

- de heer drs. H.J.J. Lenferink, onafhankelijk lid en tevens voorzitter van de Raad van Advies;

- de heer prof. dr. M.B.M. Loos, onafhankelijk lid;

- de heer mr. Th. Gardenbroek, huurderslid;

- mevrouw mr. A. Noordermeer-van de Heide, verhuurderslid;

- de heer drs. R.J.M. Hogenboom MRICS, verhuurderslid;

- de heer mr. B.L. de Jonge, verhuurderslid.

De Raad van Advies adviseert het bestuur van de Huurcommissie gevraagd en ongevraagd over de geschillenbeslechting en alles wat daarbij komt kijken. De Raad van Advies telt negen leden: drie huurdersleden, drie verhuurdersleden en drie onafhankelijke leden. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar. 

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: