Partijen slaan handen ineen voor huisvesten studenten

Datum: 04-10-2018
Met de ondertekening van het actieplan en convenant studentenhuisvesting slaan alle partners van het Landelijk Studenten Platform (de G4, Netwerk Kennissteden Nederland, VSNU, Vereniging Hogescholen, Kences, Vastgoed Belang, de Landelijke studentenvakbond, Nuffic, ministerie OCW en ministerie BZK) de handen ineen om de vraag naar en het aanbod van studentenhuisvesting te verbeteren. De ondertekening van het actieplan vond plaats op 4 oktober 2018 tijdens de jaarlijkse presentatie van de studentenmonitor aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Lokale samenwerking opbouwen
Jaarlijks starten er duizenden nieuwe studenten uit binnen- en buitenland met hun opleiding aan een hogeschool of universiteit. Veel (internationale) studenten hebben grote moeite om geschikte woonruimte te vinden en als ze al woonruimte vinden betalen ze nogal eens teveel. De komende drie jaar werken de partners van het Landelijk Studenten Platform aan de opbouw van lokale samenwerking om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod van studentenhuisvesting structureel in evenwicht komt. Het plan zet in op drie pijlers:
  1. Het verbeteren van de (cijfermatige) inzichten over de (verwachte) vraag naar en het (gewenste) aanbod van studentenhuisvesting.
  2. Planvorming en concrete (productie)afspraken tussen lokale partijen, die met behulp van de (cijfermatige) inzichten uit pijler één afspraken maken over de gewenste en mogelijke uitbreiding van de voorraad aan studentenhuisvesting, in aantallen, kwaliteit en tijd.
  3. Het versterken van de informatiepositie van studenten, voornamelijk via het geven van voorlichting over hun rechten en plichten als huurders.

Inzichten vraag en aanbod verbeteren

De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting geeft inzicht in de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende acht jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting. Een belangrijk instrument dat door BZK en Kences jaarlijks wordt geëvalueerd. Door de landelijke monitor te verbeteren, geven de cijfers een steeds beter beeld van de benodigde studentenhuisvesting.

Verbeteren positie studenten

Om de positie van studenten te versterken is voor het tweede jaar op rij de campagne wegwijsmetjehuurprijs.nl gestart. Op de campagnesite kunnen studenten een vragenlijst invullen over hun eigen studentenwoning of studentenkamer en krijgen dan direct te zien wat de maximale huurprijs is op basis van de WWS-punten. Zo weten zij meteen of zij meer, minder of exact de juiste huur betalen.  De campagnesite wordt voor internationale studenten vertaald in het Engels. Studenten worden zo aangespoord om hun (aanvangs)huurprijs te toetsen bij de Huurcommissie.

Vastgoed Belang

De inzet van Vastgoed Belang is om te komen tot een voldoende aanbod van onzelfstandige kamers. Daarom moet er een nieuw woningwaarderingsstelsel onzelfstandige woonruimte komen, waarin ook aandacht is voor locatie, kwaliteit, duurzaamheid en andere zaken die studenten belangrijk vinden aan hun huisvesting.

Ook moet er gekeken worden naar het systeem van de Huurtoeslag. Veel studenten huren zelfstandige woonruimtes vanwege de Huurtoeslag. Dus in plaats van op kamers te gaan, wonen ze in studio’s.

Besloten is om gezamenlijk te zoeken naar wijzigingsvoorstellen in wet- en regelgeving, die sturend zijn in het woningaanbod voor studenten, zoals de Huurtoeslag en het woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte.

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: