Aangenomen wijziging Opiumwet dupeert verhuurders

Datum: 19-12-2018
De Eerste Kamer heeft dinsdag 11 december 2018 ingestemd met een wijziging van de Opiumwet die burgemeesters een verruiming van de sluitingsbevoegdheid van drugspanden geeft. Onder andere Vastgoed Belang heeft zich hevig verzet tegen dit besluit, omdat door de aanpassing van de Opiumwet ook eigenaren, die hun pand zorgvuldig en ter goeder trouw hebben verhuurd onnodig geconfronteerd met extra schade na een ontruiming.
“Wij verwelkomen het daadwerkelijk verbeteren van de aanpak van overlast door drugscriminaliteit, maar voor eigenaren is de verruiming van de sluitingsbevoegdheid van drugspanden zeer nadelig”, stelde Vastgoed Belang eerder in een brief aan de minister.

“Eigenaren die naar beste vermogen aan hun zorgplicht hebben voldaan en hun pand te goeder trouw hebben verhuurd worden buitenproportioneel zwaar gedupeerd bij een (onnodige) sluiting voor langere tijd. In de meeste gevallen worden zij al geconfronteerd met (grote) schade aan het pand en is de huurder met de Noorderzon vertrokken. Bij sluiting komt daar huurderving bij gedurende de periode van sluiting. De eigenaar wordt bovendien niet de gelegenheid gesteld onmiddellijk aan te vangen met schadeherstel zodat spoedig na het einde van de sluiting weer regulier verhuurd kan worden. Verhaal op de huurder blijkt in de praktijk praktisch onmogelijk.”

Ontruiming en sluiting huurpanden

Vanzelfsprekend gaan wij als Vastgoed Belang onze bezwaren opnieuw aankaarten. Wij pleiten voor het volgende: pas de wet zo aan dat de burgemeester in zo’n geval wel kan ontruimen, maar niet voor langere tijd sluiten en ga met de verhuursector in gesprek om tot een passende oplossing te komen om de drugscriminaliteit te bestrijden.

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: