Veranderingen in vastgoedsector per 1 januari 2019

Datum: 20-12-2018
Het jaar 2018 is bijna voorbij. Dat betekent dat er een aantal dingen gaan veranderen. Per 1 januari 2019 treedt onder andere een regeling in werking, die de renteaftrek vermindert en verandert de financiering van de Huurcommissie. In dit artikel behandelen we enkele maatregelen, die vanaf het nieuwe jaar gaan gelden.

​Renteaftrek beperking

Per 1 januari 2019 wordt er een nieuwe renteaftrekbeperking geïntroduceerd in de vennootschapsbelasting. Dit gaat invloed hebben op de vastgoedsector.

De regeling beperkt voor iedere belastingplichtige de aftrek van netto rente (rentelasten minus rente-inkomsten) tot 30% van de ‘fiscale’ Ebitda (winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen.).

De aftrekbeperking is van toepassing op rente verschuldigd aan verbonden partijen. Bijvoorbeeld aandeelhouders en banken. Jaarlijks is in ieder geval één miljoen euro aan netto rente per belastingplichtige aftrekbaar of de volledige rente als dat minder is dan een miljoen.

Afschrijfbeperking

Vanaf het nieuwe jaar mag u op gebouwen in eigen gebruik nog slechts de tot de WOZ-waarde afschrijven in plaats van tot 50% van de WOZ-waarde. Let op: Deze beperking geldt enkel voor de vennootschapsbelasting, waardoor gebouwen in eigen gebruik bij ondernemers in de inkomstenbelasting nog wel tot 50% van de WOZ-waarde kunnen worden afgeschreven.

Veranderingen Huurcommissie

In januari 2017 is er door het Minister van Binnenlandse Zaken bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend over de financiering en verdere modernisering van de Huurcommissie. Na de tijdelijke controversieel verklaring van het wetsvoorstel na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017, heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel op 30 januari 2018 aanvaard en is het wetsvoorstel op 29 mei 2018 in de Eerste Kamer behandeld. Het wetsvoorstel regelt een andere financiering en ondersteunt de veranderingen in de werkwijze van de Huurcommissie. Op 5 juni 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel.

De veranderingen in het kort:

  • bemiddeling en afhandelingsmogelijkheden voor de huurcommissie;
  • de verhuurderbijdrage voor 2018 is vastgesteld op € 2,36 per woning. De bijdrage moet worden voldaan door verhuurders die op 1 januari 2017 meer dan 50                 huurwoningen in bezit hebben, waarvan de huur lager is dan € 710,68 per maand;
  • gedifferentieerd tarief voor verhuurders (als een verhuurder binnen een bepaalde tijd meer soortgelijke zaken verliest bij de huurcommissie kunnen de                             legesbedragen oplopen tot € 1.400,-.;
  • onderscheid natuurlijke persoon/rechtspersoon vervalt (een natuurlijk persoon als verhuurder betaalt nu nog een legesbedrag ad € 25,- per zaak en een                         rechtspersoon een leges bedrag ad € 450,- per zaak. Per 1 januari 2019 betalen alle verhuurders een bedrag ad   € 300, -.
Lees meer in Steengoed magazine. Daarin leest u ook meer over de veranderingen, die u te wachten staan.

Als u vragen heeft over de veranderingen bij de Huurcommissie kunt u contact opnemen met de juridische dienst van Vastgoed Belang. Voor leden telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag 9.00-17.00 uur en vrijdag van 9.00-16.00 uur op tel. 020-3463123 en voor niet-leden op tel. 0900-6060605 (0,80 cpm).

Voor andere ervaringen of opmerkingen, mail naar: info@vastgoedbelang.nl.

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: