Portaal Belastingdienst inkomensafhankelijke huurverhoging 2019 is geopend

Datum: 01-02-2019
Het portaal voor de inkomensafhankelijke huurverhoging is weer beschikbaar. Vanaf nu (1 februari om 8:00 uur) kunt zich aanmelden voor een nieuw account waarmee u inkomensindicaties over het jaar 2017 kunt verkrijgen.
Voor 2019 geldt de volgende maximale huurverhoging:


Zelfstandige woonruimte

4,1% (1,6% inflatie + 2,5%):

a. voor huishoudinkomens tot en met € 42.436,-;
b. voor huishoudens van vier of meer personen;
c. voor huishoudens met een of meer AOW-gerechtigden. 

NB Als u niet voornemens bent de huurder een hogere huurverhoging dan 4,1% aan te zeggen mag u geen huishoudverklaringen opvragen, want die heeft u dan niet nodig. Huurverhoging van maximaal 4,1% is immers zonder verklaring voor alle huishoudinkomens en huishoudtypen toegestaan. Als u toch huishoudverklaringen aanvraagt terwijl u niet meer dan 4,1% verhoging wilt voorstellen, schendt u de privacy van uw huurders onnodig en onrechtmatig.

5,6% (1,6% inflatie + 4%) voor huishoudinkomens boven € 42.436,- 

De genoemde inkomensgrens geldt voor het gezamenlijke inkomen van alle bewoners die ingeschreven staan op het specifieke adres. Dit wordt het huishoudinkomen genoemd. U kunt als verhuurder overigens zelf bepalen of u de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging doorvoert. Dit bent u niet verplicht.

Kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats

3,1% (1,6% inflatie 2018 + 1,5%) omhoog. U mag  geen informatie opvragen bij de Belastingdienst.

NB U mag alleen huishoudverklaringen opvragen voor woningen met een gereguleerde huurovereenkomst waarvoor huurders nog niet (bijna) de maximale huurprijs van de woning betalen.

Portaal Inkomensafhankelijkehuurverhoging raadplegen

Het portaal voor de Inkomensafhankelijkehuurverhoging is te raadplegen op website van de Belastingdienst. Hier is ook een handleiding te vinden.


Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: