Uitkomst ‘WoonOnderzoek Nederland’ zet kabinetsplannen middenhuur op losse schroeven

Datum: 04-04-2019
Uit het driejaarlijkse ‘WoonOnderzoek Nederland’ (WoON) blijkt dat particuliere verhuurders een onmisbare rol spelen in het aanbod van middeldure huurwoningen (huur tussen €720 - €1000 - prijspeil 2019). Het aantal huurders met een middenhuur in de particuliere sector (in dit onderzoek zowel private als institutionele verhuurders) is in drie jaar tijd met wel 35% toegenomen.
Dit schreeuwt om meer particuliere betrokkenheid in dit segment en dwingt tot aanpassing van gemeentelijk en landelijk beleid. Het voornemen van het kabinet om de aanvangshuurprijs in de vrije huursector te maximeren door introductie van een ‘noodknop middenhuur’ staat daarmee op losse schroeven.


Relatieve woonlasten van met name huurders sinds 2015  gedaald

Het WoON is een grootschalige enquête onder bewoners over de woningmarkt. Het levert een beeld op van de woonsituatie van Nederlandse huishoudens, hun wensen en de keuzes die zij maken op de woningmarkt. De uitkomst van het onderzoek laat zien dat de totale lasten van wonen (woonquote) voor vooral huurders (-0.7%) maar ook kopers (-0,4%) zijn gedaald ten opzichte van 2015, ondanks de gestegen prijzen. Dit is goed nieuws voor de betaalbaarheid van wonen in Nederland. Ook blijkt dat Nederlanders in het algemeen (zeer) tevreden zijn over hun eigen woning. Slechts circa 4% is (zeer) ontevreden over de eigen woning.

Aanbod particuliere middenhuur met 35% gegroeid

Er blijven op lokaal niveau problemen voor specifieke groepen. Particuliere verhuurders spelen een belangrijke rol bij het oplossen daarvan, met name door het verder vergroten van het aanbod voor middeninkomens in gebieden met een gespannen woningmarkt. Het onderzoek toont een grote toename van particulier aanbod in het middensegment huur van wel 35%. In 2018 huurden ruim 270.000 huishoudens een particuliere huurwoning met een middenhuur. In 2015 waren dit er nog zo’n 200.000 en in 2012 bijna 160.000. Gemeenten dienen deze ontwikkeling te faciliteren door nu gehanteerde, te strikte voorwaarden voor nieuwbouw in dit segment te versoepelen. Het kabinet dient daarnaast af te zien van voorgenomen regulering van de vrije sector door introductie van een ‘noodknop middenhuur’, waarmee de aanvangshuurprijzen in de vrije sector worden gemaximeerd. Deze maatregelen werken averechts, omdat particuliere investeringen in het middensegment daardoor uitblijven. De oplossing van de problematiek is duidelijk: geef zoals overal elders in Europa de particuliere sector de ruimte en laat gemeenten de rode loper uitleggen.

Particuliere huursector begint inhaalslag in verduurzaming

In de afgelopen jaren is door toenemende aandacht voor verduurzaming het aandeel ‘groene labels’ (labelklasse A, B of C) in de gehele woningvoorraad gegroeid en het aantal ongunstige labels afgenomen. In de particuliere huur is de toename van groene labels met 4 procentpunt het grootst. Dit gaat gepaard met de grootste afname van de meest ongunstige energielabels (-5%). Daarmee is de particuliere huursector aan een inhaalslag begonnen, ondanks de hoge kosten die samen hangen met het verduurzamen van het vaak oudere en versnipperde bezit van particuliere verhuurders. Zo’n 500.000 huurwoningen zijn in bezit van kleinere particuliere verhuurders die vaak niet de middelen hebben voor kostbare verduurzamingsinvesteringen. Juist voor die groep is sinds het beëindigen van de STEP subsidieregeling vorig jaar, geen regeling meer beschikbaar. Zonder ondersteuning zal het voor deze groep grotendeels onmogelijk zijn bij te dragen aan de verduurzamingsopgave.


Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: