Regeling voor verduurzaming huurwoningen struikelt over eigen succes!

Datum: 26-05-2019
De regeling voor het verduurzamen van huurwoningen (RVV) voor grotere particuliere verhuurders en woningcorporaties stopt voorlopig per 1 juli 2019. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft dit besloten, omdat het volledige beschikbare budget voor 2019 en waarschijnlijk ook al 2020 is uitgeput.

De regeling komt neer op een belastingkorting en is bedacht om grote verhuurders met minimaal vijftig huurwoningen te helpen om bijvoorbeeld te isoleren of zonnepanelen aan te schaffen. BZK meldt dat er dagelijks 1,5 à 2 miljoen euro wordt aangevraagd.

Volgens het ministerie worden dankzij de regeling enkele tienduizenden woningen verduurzaamd. Per woning kunnen verhuurder tussen de 3.000 en 10.000 euro krijgen. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de investering in verduurzaming.

Het kabinet heeft voor de regeling in totaal 156 miljoen euro gereserveerd. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit bedrag dit jaar overschreden, maar BZK laat weten dat alle aanvragen die voor 1 juli zijn ingediend worden gehonoreerd. Vanaf 2022 wordt er een vast jaarlijks bedrag beschikbaar gesteld voor de belastingkorting. Vastgoed Belang heeft vooruitlopend op de invoering van de regeling reeds aangegeven dat het totaal beschikbare budget volstrekt ontoereikend om de verduurzamingsopgave waar corporaties en private verhuurders voor staan voortvarend op te pakken. Wij hebben samen met andere stakeholders voorgesteld om een veel groter deel van de Verhuurderheffing in te zetten voor verduurzaming van de huurwoniningvoorraad.


Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: