Vastgoed Belang inzake Klimaatakkoord. Wat betekent het Klimaatakkoord voor verhuurders?

Datum: 28-06-2019
Vrijdag 28 juni presenteerde minister Wiebes het Klimaatakkoord. Vastgoed Belang, de brancheorganisatie voor particuliere beleggers in vastgoed, heeft met belangstelling kennis genomen van het definitieve klimaatakkoord. Tot 2030 moeten 1,5 miljoen woningen worden verduurzaamd.
​Van die 1,5 miljoen te verduurzamen woningen is een aanzienlijk deel in eigendom van particuliere verhuurders. Zij bezitten samen ongeveer 750.000 huurwoningen in Nederland. Veel van die woningen dateren van voor de jaren ’70 van de vorige eeuw. Een aanzienlijk aandeel dateert zelfs van voor de tweede wereldoorlog. Dat type woningen is technisch en economisch moeilijk te verduurzamen. Het is positief dat met deze problematiek in het definitieve Klimaatakkoord rekening wordt gehouden.

Ook positief is dat het woningwaarderingsstelsel, dat de huurprijs van woningen onder de €720 bepaalt, zodanig zal worden aangepast dat deze de juiste prikkels geeft om woningen te renoveren, waardoor verhuurders kosten in rekening kunnen brengen die gelijk zijn aan de verlaging van de energielasten van de huurder. Wel blijft de vraag of dit voldoende is om de investeringen te dekken.

Het klimaatakkoord noemt Vastgoed Belang als één van de partijen die de ambitie heeft om in de periode 2019-2022 bij te dragen aan het gasvrij of gasvrij-ready maken van een extra 100.000 huurwoningen.

Standaard streefwaarde

Voor bestaande woningen komt er een standaard streefwaarde uitgedrukt in energieverbruik per vierkante meter. Deze standaard zal afhankelijk zijn van de bouwkundige en technische mogelijkheden in combinatie met de financiële mogelijkheden van de eigenaar. Dat betekent dat de standaardwaarde voor vooroorlogse woningen minder strikt kunnen zijn dan voor woningen uit de jaren ’90 van de vorige eeuw en later. Voor eigenaar-bewoners is de standaard streefwaarde vooralsnog niet verplicht. Voor verhuurders ligt dat anders. De streefwaarde is voor hen verplicht per 2050.

Of deze verduurzamingsoperatie zal slagen is in hoge mate afhankelijk van de medewerking van huurders. Het is bijvoorbeeld de vraag of de aangekondigde verlaging van de energiebelasting voor huishoudens gaat helpen om huurders over de streep te krijgen. Er is daarom besloten dat wordt onderzocht of het instemmingsrecht van huurders aangepast moet worden.

Financiering

Tot slot is in het akkoord opgenomen dat particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren ondersteund worden met financiering. Het definitieve akkoord blijft echter onduidelijk over de vraag of tot die groep ook particuliere verhuurders behoren, die immers ook particuliere eigenaar zijn van de verhuurde woningen. Het is daarom onduidelijk of vooral kleinere verhuurders kunnen rekenen op financieringssteun, terwijl juist deze groep het grootste aandeel van de particuliere huurwoningen vertegenwoordigt (circa 500.000).

Utiliteitsbouw

Voor utiliteitsbouw (winkels, kantoren en bedrijfsruimtes) wordt gekozen voor een zorgvuldig vormgegeven normering richting 2030 en 2050. Daarbij is het van belang dat realistische normen worden vastgesteld en zo nodig regelingen worden getroffen voor de eigenaren. Vastgoed Belang wordt betrokken bij de uitwerking van deze normering.


Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: