Vastgoed Belang: zet in op lokale afspraken en nieuwbouw in plaats van slechte plan noodknop

Datum: 05-07-2019
Op donderdag 4 juli heeft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer haar plannen voor het middenhuur segment (€720-€1000) gepresenteerd.
​De “noodknop middenhuur”, waarmee de huren in de vrije sector dreigen te worden gemaximeerd op een percentage van de WOZ-waarde, is door de minister verder uitgewerkt. Maar er is ook positief nieuws: op aandringen van Vastgoed Belang en IVBN roept de minister gemeenten en marktpartijen op samen op lokaal niveau afspraken te maken waardoor de noodknop overbodig wordt. Hiermee schept zij de ruimte die nodig is om tot een uitruil te komen waarbij de nieuwbouw wordt gestimuleerd, ingrijpende maatregelen uitblijven en verhuurders tijdelijk enkele vrijwillige maatregelen nemen om het middenhuursegment te versterken.

Afspraken op lokaal niveau 

Geconfronteerd met de plannen van het ministerie is Vastgoed Belang de afgelopen periode met een pakket maatregelen gekomen dat wij zouden kunnen aanbieden als het kabinet af ziet van landelijke maatregelen die verhuurders hard raken. Zo zouden huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens (€720) bij nieuwe verhuur voor een bepaalde periode in het middensegment aan kunnen worden geboden, ook als de markt een hogere huurprijs toelaat. Deze uitgeklede variant van de noodknop voorkomt dat huren in de vrije sector met gemiddeld honderden euro’s omlaag moeten worden bijgesteld bij nieuwe verhuur!

Ook kan worden gedacht aan een eigen standaard voor huurverhogingen in de vrije sector. Bij woningen die al marktconform worden verhuurd kan worden gedacht aan een maximale reguliere huurverhoging van maximaal inflatie + 2,5%. Door deze marktstandaard te omhelzen wordt het beeld ontkracht dat in de vrije sector alles maar kan en veroorloofd is, een hardnekkig beeld dat overigens door de feitelijke huurverhogingen in de vrije sector wordt ontkracht. Dat blijkt helaas niet voldoende waardoor het risico op wettelijke regulering van de huurverhogingen in de vrije sector een serieus risico blijft.

Tot slot is Vastgoed Belang bereid te bekijken onder welke voorwaarden huurders in de vrije sector gebruik zouden kunnen maken van bemiddeling door de Huurcommissie. Een absolute voorwaarde hierbij is dat de kosten hiervan evenwichtig worden verdeeld tussen huurder en verhuurder, anders dan nu het geval is bij geschillen met huurders in het gereguleerde segment dus.

Voorwaardelijk en integraal voorstel

Deze handreiking zal natuurlijk niet zomaar worden gedaan. Gemeenten zullen flink wat water bij de wijn moeten doen om het investeringsklimaat aantrekkelijk te houden voor particuliere verhuurders. Zo moeten gemeenten te strenge eisen voor de nieuwbouw versoepelen, lagere grondprijzen vragen, vergunningprocessen versnellen, en afzien van andere ingrijpende maatregelen. Uiteraard zullen we een lokale deal alleen accepteren als de geplande landelijke noodknop geheel van tafel gaat.

'Draconische maatregelen voorkomen' 

Uiteindelijk zullen er enkele moeilijke keuzes gemaakt worden die we het liefst niet zouden moeten maken. Vastgoed Belang strijdt immers ten principale tegen regulering van de vrije huursector. We zijn er echter van overtuigd dat we op deze manier de draconische maatregelen van het ministerie kunnen voorkomen, die desastreus zullen uitpakken voor verhuurders en de gezonde werking van de woningmarkt.

Zie hier de brief en bijlagen van minister Ollongren
Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: