Reactie Vastgoed Belang op kabinetsplannen box 3

Datum: 30-09-2019
De aanpassing van de belasting op vermogen zoals spaargeld en beleggingen (box 3) is door het kabinet bekend gemaakt.
​Die pakt desastreus uit voor kleine spaarders in vastgoed en schiet daarmee zijn doel voorbij. Met twee grote verliezers als gevolg: de pensioenen van kleine ondernemers en ZZP’ers, en de Nederlandse woningmarkt.

De aanpassing van de vermogensrendementsheffing in box 3 is al jaren onderwerp van discussie. Door de historisch lage spaarrentes betalen Nederlanders teveel belasting over hun spaargeld. Dat wordt in het door staatssecretaris van Financiën Menno Snel gepresenteerde plan – terecht – aangepast door vanaf 2022 te rekenen met de werkelijke (gemiddelde) spaarrentes. Dat pakt positief uit voor veel spaarders.

De aanpassing leidt tot een gat in de Rijksbegroting. Daarom is besloten de belasting op beleggingen in box 3 flink op te schroeven. Dit leidt al snel tot een verviervouding van de belastingdruk voor kleine verhuurders van vastgoed, die bijvoorbeeld voor hun pensioen of een financiële buffer sparen in stenen.

Het kabinet rechtvaardigt deze lastenverzwaring door te wijzen op de relatief hoge schulden van Nederlandse huishoudens “wat risico’s met zich meebrengt voor de financiële stabiliteit en de economie als geheel.” Dit geldt echter voor eigenwoningschulden. Voor het aankopen van een eigen woning kan 100% worden geleend. De aangekondigde wijzingen gaan daar niets aan veranderen. Voor hypotheken voor huurwoningen gelden  al strikte (markt)normen. Vaak moet minstens 30% eigen vermogen worden ingebracht en ook moet er van de lening een deel al snel worden afgelost. Gemiddeld is er daarom sprake van 50% eigen geld en 50% geleend: bepaald geen overfinanciering.

Daarnaast betoogt het kabinet dat deze aanpassing een barrière zal opwerpen voor ‘handige jongens’ die ‘speculeren met geleend geld’. Dit argument is op zichzelf al vreemd omdat het gebruik maken van externe financiering – als zogeheten “hefboom” – de normaalste zaak van de wereld is voor ondernemers.  Maar ook corporaties gebruiken externe financiering als hefboom en worden daarbij zelfs gefaciliteerd door een borgstellingsregeling van de overheid. De groep handelaren die het kabinet probeert te raken opereert vaak in box 1 of bedrijfsmatig in box 2 en blijven door deze maatregel dus  buiten schot. Het kabinet schiet zo tweemaal haar doel voorbij.

Lees hier verder:Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: