Kamer wijst kabinet op blinde vlek in Klimaatakkoord

Datum: 13-03-2020
Afgelopen donderdag verzocht de SGP met steun van de VVD minister Knops (Binnenlandse Zaken) om maatregelen in kaart te brengen waarmee de verduurzaming van de particuliere huurwoningvoorraad wordt gefaciliteerd, en wat de knelpunten en mogelijkheden daarbij zijn.

Hiermee wordt aan de regering nu nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de verduurzamingsproblematiek van deze grote groep huurwoningeigenaren die vooralsnog een blinde vlek zijn in het Klimaatakkoord. Bij het uitwerken van stimuleringsmaatregelen dreigt deze groep te worden vergeten. De Vereniging van particuliere verhuurders, Vastgoed Belang, is erg blij met de oproep. Directeur beleid Co Koning: “Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een onderzoek naar deze blinde vlek in het Klimaatakkoord. Wij roepen de leden van de Tweede Kamer op om het verzoek van de SGP te steunen. Hierdoor kan worden voorkomen dat 500.000 huurders straks in de kou komen te zitten.”

Op 10 februari jl. bracht Vastgoed Belang in een persbericht haar zorgen naar buiten over verduurzaming van de particuliere huurwoningvoorraad. Die voorraad is vanwege hun bouwjaar vaak nog matig of slecht geïsoleerd. Juist bij dit type woningen valt veel energiebesparing ter realiseren. Kleine verhuurders, meestal (voormalig)  MKB’ers of ZZP’ers die enkele huurwoningen bezitten als pensioenvoorziening, en gezamenlijk ca. 500.000 huurwoningen bezitten zijn over het algemeen best bereid de verhuurde woningen te verduurzamen. De forse investeringen die daarvoor gedaan moeten worden kunnen zij echter niet zonder meer opbrengen.

Vergeten groep in het Klimaatakkoord

Terwijl voor verschillende gebouweigenaren op dit moment volop stimuleringsmaatregelen van de band rollen kunnen kleine verhuurders nagenoeg géén gebruik maken van die maatregelen. Zij kunnen bij voorbeeld  géén gebruik maken van de gebouw gebonden financiering, die alleen toegankelijk wordt voor eigenwoningbezitters, en ook geen beroep doen op de korting op de Verhuurderheffing of de isolatie subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Die laatste zal opgaan in de regeling Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE). In die regeling worden verhuurders nota bene uitgezonderd als het gaat om de subsidie op isolatie. Voor VvE’en wordt een exclusieve financieringsregeling uitgewerkt. Kleine particuliere verhuurders moeten het zelf maar uitzoeken. Dat is onbegrijpelijk, omdat juist deze verhuurders niet zomaar € 20.000-50.000 op de plank hebben liggen. En het toch bij verduurzaming van de oude voorraad al snel op dat soort bedragen.

Vastgoed Belang heeft gewezen op het risico dat door uitsluiting van kleine particuliere verhuurders van stimuleringsmaatregelen de verduurzaming van circa 500.000 huurwoningen forse vertraging op kan lopen en kan er toe leiden dat de huurder van zo’n woning op termijn in de kou komt te zitten als de gemeente waar de woning staat besluit de gaskraan dicht te draaien.


Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: