De Renovatieversneller ‘an offer you can’t refuse’

Datum: 25-02-2020
Om de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal te maken is een forse warmtevraag reductie nodig in de bestaande woningvoorraad, en een verduurzaming van de resterende energievraag.

​Het aantal vergaande energierenovaties is daarvoor op dit moment veel te laag, de kosten blijven te hoog en investeringen in innovaties blijven uit. Hierdoor ontstaat een patstelling waaruit snel een doorbraak nodig is. Het huidige tempo van enkele duizenden woningen per jaar moet opgevoerd worden. Er moet een marktvolume gecreëerd worden dat nog niet bestaat. Woningcorporaties, die circa 30% van de woningen in bezit hebben, zouden al op korte termijn kunnen zorgen voor een aanzienlijk marktvolume.

In dit Klimaatakkoord is voor de periode 2019-2022 de ambitie uitgesproken voor 100.000 vergaande energierenovaties middels de Startmotor. Deze renovaties moeten zoveel mogelijk bijdragen aan het op gang brengen van integrale kostenreductie, opbouw van marktcapaciteit, leerprocessen, noodzakelijke innovaties en kwaliteitszorg, waar zowel de projecten in de startmotor als de noodzakelijke veel grotere aantallen energierenovaties in de volgende jaren profijt van hebben. Onderdeel van dat akkoord is de ‘Renovatieversneller’. Dat is een zesjarig programma voor de periode 2019-2025, gericht op opschaling en kostenreductie van het verduurzamen van (primair) bestaande huurwoningen. Waarmee we steeds meer bewoners van een kwalitatief hoogwaardig verduurzaamde woning willen voorzien.

In mei 2019 is Margriet Drijver door BZK aangesteld als boegbeeld van de renovatieversneller en de ontwikkeling van het programma is nu zover gevorderd dat op korte termijn verspreid over het land vijf regionale introductiebijeenkomsten worden georganiseerd. Daarbij wordt ook gekeken hoe private verhuurders en mogelijk ook particuliere woningeigenaren zouden kunnen meedoen.

De bijeenkomsten zullen op de volgende data plaatsvinden:

De bijeenkomsten worden gehouden op locaties die centraal binnen deze regio’s liggen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor vertegenwoordigers op directie-, management- en beleidsniveau van woningverhuurders en bedrijven. Om hen te informeren over de opzet van het programma en de ondersteuning waar zij gebruik van kunnen maken. Waaronder de nieuwe Renovatieversneller-subsidieregeling. Met het programma en alle ondersteunende faciliteiten wordt aan alle genodigden ‘an offer you can’t refuse’ aangeboden die de aanzet moet geven tot vele regionale Renovatieversneller-initiatieven. Daarover gaat men tijdens de vijf bijeenkomsten met alle deelnemers in gesprek.

Particuliere verhuurders behoren nadrukkelijk tot de doelgroep van deze bijeenkomsten. U kunt zich aanmelden via bovenstaande links.

Deelname is kosteloos. U moet wel eerst eenmalig een account aanmaken bij Aedes.


Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: