Vastgoed Belang tekent intentieverklaring middenhuur met gemeente Amsterdam

Datum: 03-02-2020
Vandaag heeft Vastgoed Belang een intentieverklaring getekend met de gemeente Amsterdam over middenhuur: huurwoningen met een kale huurprijs tussen € 737,14 en € 1.027,37 per maand.

Die verklaring moet ervoor zorgen dat er meer ruimte komt voor nieuwbouw en transformatie naar woningen. De afgelopen jaren stelde de gemeente daarbij zulke strikte eisen en vroeg zulke hoge grondprijzen dat het toevoegen van nieuwe woningen nagenoeg onmogelijk werd. En dat terwijl het toevoegen van woningen de enige manier is om de druk op de woningmarkt enigszins te verlichten. Dat is belangrijk voor huishoudens die nu in de knel komen. Maar het is ook een veel betere aanpak van de problemen dan het (verregaand) reguleren van de particuliere huursector, zoals de gemeente Amsterdam wilde doen. Vastgoed Belang is van mening dat die regulering averechts werkt en ook goede verhuurders onnodig dreigt te raken. Daarom is Vastgoed Belang in gesprek met de gemeente Amsterdam een aantal punten overeen gekomen onder de voorwaarde dat er daar bovenop geen landelijke of gemeentelijke regels komen die goede verhuurders raken.

Onderscheiden leden Vastgoed Belang
Door deze afspraken te maken onderscheiden de leden van Vastgoed Belang zich van malafide verhuurders en speculanten die – zonder investeringen te doen – zo snel mogelijk geld willen verdienen aan de woningmarkt en zich van regels niets aantrekken.  

De belangrijkste afspraken op een rij:

  • Er komt meer ruimte voor nieuwbouw van woningen doordat de gemeente minder strenge eisen stelt over bijvoorbeeld maximale huurprijsstijgingen en minder hoge grondprijzen gaat vragen;
  • Vastgoed Belang pleit er al lang voor dat er – waar nodig – projecten met uitsluitend middenhuur worden gebouwd in plaats van de vaste 40-40-20 verhouding. Dat gebeurt nu: de gemeente verruimt de mogelijkheden om hiervan af te wijken;
  • Particuliere verhuurders verhogen - uitzonderingen daargelaten - de huurprijsstijgingen voor zittende huurders in de middenhuur de komende vier jaar vrijwillig met maximaal inflatie + 1%. Dit is een gebaar naar middeninkomens om de komende paar jaar van grote woningnood door te komen, totdat er weer voldoende aanbod beschikbaar is door nieuwbouw. NB. Vastgoed Belang blijft principieel tegenstander van een wettelijke beperking van welke soort dan ook van de huurprijsstijgingen in de vrije sector, zoals door institutionele beleggers bepleit;
  • Particuliere verhuurders spannen zich in om een deel van de beschikbaar komende woningen met voorrang toe te wijzen aan de meest kwetsbare groepen, namelijk middeninkomens en bepaalde maatschappelijke beroepen zoals leraren en zorgverleners.

Wat betekent dit voor verhuurders in Amsterdam?
De overeenkomst is een intentieverklaring. Van alle partijen wordt verwacht dat zij zich inspannen om de afspraken te realiseren. De verklaring zou voor beleggers in nieuwbouw en transformatie een serieuze verbetering van de mogelijkheden moeten betekenen. Daarnaast wordt van verhuurders met huurwoningen in het middensegment gevraagd de huurprijsstijgingen de komende vier jaar maximaal te verhogen met inflatie + 1%. Ook komt er een lijst beschikbaar met huurders met een maatschappelijk beroep zodat u deze groep zo gewenst makkelijk kunt vinden wanneer er een woning vrijkomt voor de verhuur. Zo vinden verhuurders makkelijk een betrouwbare huurder en kunnen zij tegelijk een docent of zorgverlener helpen zich in de buurt van hun werk te kunnen vestigen. 

Dit alles is natuurlijk niet onvoorwaardelijk. “The proof of the pudding is in the eating”, oftewel de gemeente zal zich écht anders moeten opstellen ten opzichte van particuliere verhuurders en de intentieverklaring vervalt als er – toch – regels komen die particuliere beleggers onnodig en onterecht raken.

Met deze verklaring wordt concreet dat particuliere verhuurders onderdeel zijn van de oplossing en niet van de problematiek op de woningmarkt. 

BIJLAGE 1: Persbericht namens alle ondertekenende partijen
BIJLAGE 2: Intentieverklaring integraal


Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht:

Word lid!

Wilt u meer van dit soort artikelen lezen? Als lid heeft u toegang tot exclusieve artikelen, waardoor u up-to-date blijft over alle ontwikkelingen rondom de particuliere verhuur. Word ook lid en profiteer direct van alle voordelen.