2% van huurders in particuliere sector heeft betalingsprobleem vanwege corona

Datum: 02-06-2020
2% van de huurders in de particuliere huursector heeft contact gezocht met hun verhuurder vanwege betalingsproblemen als gevolg van corona, blijkt uit een enquête onder verhuurders door vereniging Vastgoed Belang.

​Verhuurders hebben in 75%  al een maatwerkoplossing getroffen. Het gaat dan vaak om uitstel van betaling van een deel van de huur, een tijdelijke huurkorting en soms een structurele huurverlaging. Naast dit maatwerk bij betalingsproblemen geeft de helft van alle particuliere verhuurders aan andere keuzes te hebben gemaakt bij de jaarlijkse huurverhogingen vanwege corona.

Maatwerk bij betalingsproblemen staat voorop 

De vereniging wijst op het belang van maatwerk als huurders door corona in acute betalingsproblemen komen. Directeur Laurens van de Noort: “Gelukkig zien we dat de steunmaatregelen van de overheid hun werk doen. Ander was het percentage ongetwijfeld hoger geweest. Het is daarom een goede zaak dat de steunmaatregelen worden verlengd en uitgebreid. Dat zou in veel gevallen moeten helpen, maar als huurders desondanks hun vaste lasten tijdelijk niet kunnen voldoen vanwege corona, moet er gericht naar maatwerkoplossingen worden gezocht. Verhuurders zijn daarmee dus volop bezig.”

De maatwerkafspraken betreffen voornamelijk uitstel van de huur (50%) of tijdelijke huurkorting (33%). In 5% is de huur structureel omlaag bijgesteld. Wanneer er (nog) geen maatwerkoplossing is overeengekomen loopt het contact nog of zijn er specifieke redenen voor. Voor verhuurders is bijvoorbeeld van belang dat er voldoende inzicht wordt gegeven in de financiële situatie om misbruik te voorkomen en dat gebeurt niet altijd. 

Verhuurders passen huurverhogingsbeleid aan vanwege corona

Uit de enquête blijkt ook dat de helft van alle verhuurders andere keuzes heeft gemaakt over de jaarlijkse huurverhogingen vanwege corona. Van die verhuurders heeft de helft ervoor gekozen geen of lagere huurverhogingen door te voeren. Verder zijn huurverhogingen uitgesteld of worden huurders actief geïnformeerd over mogelijkheden tot maatwerk in geval van problemen met het betalen van de huur. 

Verhuurders geven aan dat bij deze keuze mee speelt dat de huurinkomsten nodig zijn voor investeringen in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. Ook worden lang niet alle huurders op dit moment geconfronteerd met een terugval in inkomsten vanwege corona. Daarnaast  kunnen kleinere verhuurders bijvoorbeeld voor hun pensioen sterk afhankelijk zijn van de huurinkomsten. 

Tijdelijke huurcontracten verlengd

Minister Ollongren (wonen) heeft met een Spoedwet ook mogelijk gemaakt dat tijdelijke huurcontracten die gedurende corona aflopen kunnen worden verlengd met maximaal drie maanden. Deze wet moest voorkomen dat huishoudens die hard werden getroffen door corona naar een andere woning moesten zoeken, terwijl bezichtigingen lastig waren. Uit de enquête blijkt dat daar 34 keer gebruik van is gemaakt. “Dat is misschien geen indrukwekkend aantal, maar het gaat hier wel vaak om schrijnende situaties. In die gevallen zijn huurder en verhuurder er echt mee geholpen.”, aldus Van de Noort. Ook zijn er andere oplossing gevonden zoals het aanbieden van een andere woning, of overgang op een huurcontract op onbepaalde tijd.


Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: