9 op de 10 huurders met betalingsproblemen tegemoet gekomen door particuliere verhuurder

Datum: 11-09-2020
Vrijwel alle particuliere verhuurders hebben hulp geboden aan huurders die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen met het betalen van de huur. Dat blijkt uit een enquête onder de leden van Vastgoed Belang, de branchevereniging van particuliere verhuurders.

​Verhuurders zijn met 9 op de 10 huurders met betalingsproblemen tot een maatwerk-oplossing gekomen. Ook heeft meer dan 70% van de leden van Vastgoed Belang dit jaar uit eigen beweging geen of lagere huurverhogingen doorgevoerd vanwege de coronapandemie.

Maatwerk bij terugval van inkomsten

De afgelopen maanden heeft 3% van de huurders contact gezocht met hun verhuurder vanwege betalingsproblemen door corona. In 9 op de 10 gevallen werd een maatwerk-oplossing getroffen. Dit ging in de meeste gevallen om het opschorten (31%) of kwijtschelden (26%) van een deel van de huur.

Algemeen directeur, Laurens van de Noort: “Op basis van deze cijfers kunnen we concluderen dat de combinatie van maatwerk door verhuurders en de stevige steunpakketten van de overheid de eerste klap van corona goed hebben opgevangen.”

Huurverhogingen in meer dan 10 jaar niet zo laag

Vastgoed Belang wijst daarnaast op de zeer gematigde huurverhogingen dit jaar, in tegenstelling tot het beeld dat daarover is ontstaan.

Van de Noort: “De recente cijfers van het CBS toonden dat de reële huurstijgingen, dus zonder inflatie, met gemiddeld 0,3% in meer dan tien jaar niet zo laag zijn geweest. Verhuurders zijn dus wel degelijk terughoudend geweest vanwege corona. Het is vooral de hoge inflatie van 2,6% waardoor het lijkt alsof er fors is verhoogd, maar dit deel van de huurverhoging krijgen veel huurders via de huurtoeslag of uitkering terug. Voor de betaalbaarheid is dit dus goed nieuws.” 

De vereniging wijst er verder op dat in de vrije sector (huren boven de €737,-), waar geen maximum huurverhoging geldt, de gemiddelde huurverhoging lager was dan in het gereguleerde segment. Bovendien is in de vrije sector bij circa 1 op de 5 woningen de huur in het geheel niet verhoogd. 

“Particuliere verhuurders hebben hun verantwoordelijkheid duidelijk genomen”, aldus Van de Noort. “We waarschuwen daarom voor het uit de heup schieten door het kabinet met allerlei extra ingrepen in de huurwoningmarkt op basis van een verkeerd beeld. Voor de zomer is al een ingrijpend pakket aangekondigd dat de toch al te kleine particuliere huursector hard raakt. Als daar meer maatregelen, zoals een differentiatie van de overdrachtsbelasting, bovenop komen zal dat leiden tot nóg minder (huur)woningen en nóg hogere prijzen. Daarmee spant het kabinet het paard achter de wagen.”


Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: