Aanname Wet Betaalbare Huur: fact free politics in optima forma

Datum: 27-06-2024
De Wet Betaalbare Huur is onder stoom en kokend water aangenomen door de Eerste Kamer. Aan de wijze waarop deze wet erdoorheen is gedrukt, om een dag voor het aantreden van een nieuw kabinet in werking te treden, zullen we maar geen woorden meer vuil maken. Niet chique is het meest beschaafde wat we erover kunnen zeggen.

Standpunt van Vastgoed Belang

Vastgoed Belang heeft een duidelijk en standvastig verhaal gehad in de afgelopen jaren in aanloop naar deze wet bij herhaling haar zorgen naar buiten gebracht over de negatieve gevolgen van deze wet voor de gehele huurwoningmarkt en het aanbod van huurwoningen. Vanaf de aankondiging van de regulering middels het doortrekken van het WWS naar het middensegment, hebben wij ons laten adviseren door deskundigen en ons laten leiden door onderzoek en wetenschap. Onze boodschap was consequent: wij zijn het niet eens met de vorm van regulering, maar erkenden ook dat er excessen zijn die aangepakt moesten worden. Daarom hebben we al in 2022 werkbare alternatieven gepresenteerd.

Reacties en Kritiek

Uiteindelijk bleek dit aan dovemans oren gericht, en werd een systeem uitgerold dat enorm schadelijk is voor een goede balans op de woningmarkt. Onze reacties en stappen die we hebben doorlopen, zijn inzichtelijk gemaakt in de onderstaande tijdlijn.

​​Tijdlijn Vastg​oedbelang Wet betaalbare Huur.pdf


Bijval voor Onze Kritiek

Onze aanhoudende, onderbouwde kritiek kreeg en krijgt veel  bijval. Niet alleen van verhuurders, maar ook van financierende partijen zoals de grote banken, hoogleraren, onderzoeksbureaus, en zelfs de Raad van State zagen in dat de risico's waar wij voor waarschuwden reëel waren. De gepresenteerde wet, met een zeer misleidende naam, schiet zijn doel volledig voorbij: het tegengaan van excessen.

Behandeling in de Eerste Kamer

Bij de behandeling in de Eerste Kamer heeft diezelfde Raad van State aangegeven het niet nodig te vinden om nogmaals advies uit te brengen en volstond het hoge college van Staat met het eerste zeer negatieve advies over deze wet.

De Rol van de demissionair minister van VRO

De dienstdoende demissionair minister voor VRO lapte elke kritiek aan zijn laars, ging door als een olifant in een porseleinen kast en  liet deze puinhoop  achter  voor zijn opvolger. Nogmaals, niet chique en veelzeggend over het proces van wetgeving dat volledig gebaseerd is op feitenvrije politiek en op  niet wetenschappelijk onderbouwde aannames. Dit werd ook pijnlijk duidelijk tijdens de verschillende debatten in zowel de Eerste- als Tweede Kamer. Het gebrek aan kennis bij Kamerleden die deze wet moesten behandelen was zorgwekkend. Het bevreemd ons dan ook niet dat wetgeving zo vaak leidt tot enorme problemen, problemen die in dit geval volledig te voorkomen waren (anders gezegd: problemen die in dit geval volledig voorkomen hadden kunnen worden bij een correct en zorgvuldig doorlopen wetgevingsproces). Helaas, de Kamerleden bleven volharden in slecht- tot niet onderbouwde argumenten en de paar Kamerleden die zich wel in de materie hadden verdiept en terechte vragen stelden aan de minister tijdens de verschillende behandelingen in de Eerste en Tweede Kamer, werden beschuldigd van partijdigheid. Alsof huurder en verhuurder elkaars vijanden zijn. Een gevaarlijke manier van verdeel-en-heers-politiek die alleen leidt tot polarisatie en verdere afkalving van het nu al broze vertrouwen in de politiek. Gelukkig werd dit wel benoemd door een aantal Kamerleden, waaronder de beoogde minister voor VRO Mona Keijzer.

Uitdagingen voor beoogd minister van VRO Mona Keijzer

Beoogd minister Mona Keijzer staat een monsterklus te wachten. Enerzijds het herstellen van vertrouwen bij verhuurders en investeerders, en anderzijds het in stand houden van een nu al veel te kleine woningvoorraad die nog veel meer onder druk is komen te staan door onder andere deze slecht doordachte wet.

 Toekomstige Stappen

Er is nog veel onduidelijk over de invoering. Het enige dat we weten, is dat deze wet ingaat per 1 juli. De exacte effecten, zoals het nieuwe WWS, de veranderingen ten aanzien van onzelfstandige verhuur, en andere grote stelselwijzigingen, zijn wij nu in kaart aan het brengen. Op zeer korte termijn zullen we u informeren over al deze punten en komt er een webinar die meer helderheid moet verschaffen.

Juridische en Strategische Overwegingen

Op dit moment beraden wij ons op vervolgstappen. In eerdere berichtgeving hebben we al gewaarschuwd dat er grote juridische risico's kleven aan deze wet.) Samen met partners zijn wij momenteel aan het bepalen welke reparatiemogelijkheden er nodig zijn en of en zo ja door wie welke juridische stappen genomen moeten worden. Maar voor nu moeten wij het nieuwe kabinet de kans geven om zich te beraden op wat de ontstane situatie, die de wet BH en de stapeling van maatregelen van het vorige kabinet, betekent voor de huur woningmarkt en constructief met dat kabinet in gesprek blijven.

Hoop voor de Toekomst

Voor nu putten we hoop uit het feit dat er een nieuwe bewindsvrouw komt op het ministerie dat voor ons, als huisvesters van meer dan twee miljoen mensen, zo belangrijk is. We zullen in gesprek gaan met de nieuwe minister en trachten samen met haar tot oplossingen te komen. Het feit dat dit een minister is die in het verleden heeft getoond te staan voor ondernemerschap en zich zelfs ten koste van haar eigen baan te verzetten tegen onrecht en polarisatie, is hetgeen waar wij nu hoop uit putten. Gesterkt door dit gegeven gaan we verder voor u aan de slag. Wat Vastgoed Belang betreft zijn er kansen in het verschiet. Er gloort licht aan de horizon.

​ 

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht:

Word lid!

Wilt u meer van dit soort artikelen lezen? Als lid heeft u toegang tot exclusieve artikelen, waardoor u up-to-date blijft over alle ontwikkelingen rondom de particuliere verhuur. Word ook lid en profiteer direct van alle voordelen.