Een Week van Beslissende Veranderingen voor Particuliere Vastgoedbeleggers

Datum: 07-05-2024
Afgelopen week stond in het teken van een dramatische wending voor particuliere vastgoedbeleggers en voor de huurwoningmarkt als geheel in Nederland.

​De door de Tweede Kamer aangenomen Wet Betaalbare Huur belooft ingrijpende veranderingen, waardoor veel van onze leden — voornamelijk gepensioneerde ondernemers die hun toekomst in vastgoed hebben veiliggesteld — zich plotseling geconfronteerd zien met een onzekere financiële toekomst.

Bij Vastgoed Belang hebben we ons altijd ingezet voor een evenwichtige huurmarkt en steunden we de Wet Goed Verhuurderschap, die excessen op de huurmarkt aanpakt. Echter, met de introductie van de Wet Betaalbare Huur slaan we een pad in dat naar verwachting meer schade aanricht dan voordelen biedt.

Het is bijzonder frustrerend dat deze wet investeringen ontmoedigt, het rendement op vastgoed ondermijnt en uiteindelijk de huurmarkt destabiliseert. Het is alarmerend dat zo'n belangrijke beslissing is genomen ondanks de vloedgolf van kritiek van deskundigen en de alarmerende financiële vooruitzichten.

De manier waarop deze wet is gepresenteerd en doorgedrukt schuurt nog meer. Door de wet de naam 'Betaalbare Huur' te geven, wordt een nobel streven gesuggereerd, terwijl de inhoud en uitvoering van de wet juist tot destabilisatie van de markt zal leiden. Deze benadering, gedreven door politieke beeldvorming in plaats van gedegen beleid, is misleidend en ronduit gevaarlijk. Het lijkt erop dat de minister heeft gekozen voor een populair klinkende route zonder deze goed door te denken, waarmee hij een problematische erfenis nalaat voor zijn opvolgers.

Als hoofd van de beleidsafdeling bij Vastgoed Belang voel ik de noodzaak om duidelijk te maken dat deze wet een diepgaande schending van het eigendomsrecht vertegenwoordigt en de grondbeginselen van onze vrije markteconomie ondermijnt. Dit beleid, slechts gebaseerd op vluchtige beeldvorming zonder solide fundament, opent de poort naar talrijke uitdagingen die onze sector zal moeten trotseren. Dergelijke drastische maatregelen zijn ongehoord in een vrije markt en zouden eerder verwacht worden in socialistische of communistische regimes. In deze regimes is volkshuisvesting daadwerkelijk een overheidstaak en kan daarom zwaar gereguleerd worden. Echter, het is ronduit naïef om te denken dat je binnen een vrijemarktsysteem de rendementen kunt laten verdampen en tegelijkertijd hoopt dat er woningen bijgebouwd gaan worden. Dit hebben talloze deskundigen geprobeerd duidelijk te maken, helaas zonder resultaat. Het bewijst weer dat de politiek weinig op heeft met deskundig advies en zich laat leiden door de onderbuik.

Hoewel wij ons tot nu toe constructief hebben opgesteld en dat ook zullen blijven doen, moeten we duidelijk maken dat juridische stappen overwogen worden als deze wet in de huidige vorm wordt aangenomen. Deze stappen zijn noodzakelijk om de belangen van particuliere beleggers te beschermen en daarmee een ernstige ontwrichting van de huurmarkt wordt voorkomen.

De Eerste Kamer staat nu voor een cruciale beslissing. Het is van het grootste belang dat zij de breed gedragen kritiek en de juridische bezwaren serieus neemt. Deze kamer heeft de mogelijkheid, en de plicht, om een ondoordachte wet die de toekomst van zowel huurders als verhuurders in gevaar brengt, te heroverwegen.

Vanuit Vastgoed Belang sporen we alle  particuliere beleggers aan onze communicatiekanalen in de gaten te houden. Het is belangrijk dat we juist nu in gezamenlijkheid optrekken om de garantie van kwalitatieve en betaalbare woonruimte te kunnen blijven garanderen voor die vele woningzoekenden die hier grote behoefte aan hebben.

Kavish Partiman
Directeur Public Affairs


Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht:

Word lid!

Wilt u meer van dit soort artikelen lezen? Als lid heeft u toegang tot exclusieve artikelen, waardoor u up-to-date blijft over alle ontwikkelingen rondom de particuliere verhuur. Word ook lid en profiteer direct van alle voordelen.