Hoge Raad stelt uitspraak Box 3 uit: Onzekerheid belastingplichtigen

Datum: 27-03-2024
Het wachten op de langverwachte uitspraak van de Hoge Raad over de herstelwet voor de belasting op sparen en beleggen, evenals de overbruggingsheffing in box 3, duurt langer dan verwacht.
Volgens het Financieel Dagblad zal deze beslissing niet vóór augustus plaatsvinden, wat leidt tot onzekerheid, met name voor particuliere vastgoedbeleggers​

De aanleiding voor deze herzieningen was het 'kerstarrest' uit 2021, waarin de Hoge Raad de toenmalige vermogensrendementsheffing afschafte omdat deze in strijd werd geacht met het Europees recht, vanwege te veel veronderstellingen en forfaits. Het uitstel van de uitspraak betekent echter dat vastgoedbeleggers momenteel in het duister tasten over hun fiscale verplichtingen met betrekking tot 2021 en 2022.

Advocaat-generaal Peter Wattel trok vorig jaar september al een conclusie in een cassatiezaak tegen een onderdeel van de herstelwet, waarbij hij stelde dat dit niet in lijn was met het eerdere kerstarrest. Deze conclusie legde de druk op de Hoge Raad om een consistente en rechtvaardige uitspraak te doen.

Cor Overduin, belastingadviseur bij Grant Thornton, benadrukt dat de Hoge Raad momenteel onder immense druk staat om met een duidelijk oordeel te komen. Dit uitstel betekent ook dat lagere rechters hun eigen weg moeten vinden om te bepalen of de hersteloperatie in lijn is met het kerstarrest.

In tegenstelling tot de herstelwet wordt er minder geprocedeerd over de overbruggingsregeling, omdat de Belastingdienst de definitieve aanslagen voorlopig stopzet in afwachting van het oordeel van de Hoge Raad.

Naast de onzekerheid voor belastingbetalers, brengt het uitstel van de uitspraak ook uitdagingen met zich mee voor de financiële planning van de staat. Het nieuws over mogelijke tegenvallers, die in de miljarden kunnen lopen, valt namelijk precies tijdens de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de begrotingsplannen en zelfs de deadline van 2027 voor de vernieuwing van box 3 in gevaar brengen.

Wat betekent dit voor Vastgoed Belang en haar leden in de tussentijd?

Zoals eerder gemeld legt de Belastingdienst sinds 2022 geen definitieve aanslagen Box 3 meer op. Dit om overbelasting van de bezwaarafhandeling te voorkomen en in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad.

Echter, belastingplichtigen krijgen wel voorlopige aanslagen opgelegd en moeten aangifte doen in Box 3. Hierbij worden zij geconfronteerd met een belastingheffing op basis van een mogelijk te hoog forfaitair rendement, wat resulteert in een onevenredig hoge belastingdruk. Een aantal beleggers kiest ervoor deze belasting te betalen in de hoop later volledig te worden gecompenseerd door de uitspraak van de Hoge Raad.

Vastgoed Belang adviseert haar leden om bij een voorlopige aanslag een verzoek om ambtshalve vermindering van de te betalen belasting in te dienen als het daadwerkelijk behaalde rendement lager is dan het forfaitair rendement dat wordt gehanteerd door de Belastingdienst. 

Dit verzoek moet gebaseerd zijn op het daadwerkelijk behaalde rendement, met ondersteuning van marktgegevens over waardering van beleggingspanden in 2023. Het is belangrijk op te merken dat dit verzoek geen bezwaar is en dat leden expliciet om uitstel van betaling moeten vragen bij het indienen ervan. Om hierbij te helpen bieden we een conceptbrief aan in ons ledenportaal.

Daarnaast kunnen beleggers de te betalen belasting in Box 3 aanvechten door de waarde in het economische verkeer van de belegging op te geven, als deze aantoonbaar 15% lager uitvalt dan de WOZ-waarde. Dit kan gebaseerd worden op een eerdere uitspraak van de Hoge Raad uit 2015. Leden die hier gebruik van willen maken, kunnen advies inwinnen bij hun belastingadviseur of accountant.


Klik hier voor onze routekaart, de presentatie van ons webinar over Box 3, de Box 3 berekentool en de scenarioberekeningen. 


NOG GEEN LID?

Word vandaag nog lid en verbind je met een netwerk van experts:​​ Lidmaatschap | Vastgoed Belang
Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: