Persbericht: Vastgoed Belang bekritiseert Overheidsbeleid en roept op tot bezinning: Reactie op Pararius Huurprijsmonitor

Datum: 16-01-2024
Na een grondige analyse van de recente Huurprijsmonitor van Pararius uit Vastgoed Belang haar bezorgdheid over de voortdurende stijging van huurprijzen en het afnemende aanbod van huurwoningen in Nederland.
De gemiddelde vierkantemeter prijs van een huurwoning in de vrije sector steeg in het vierde kwartaal van 2023 met 8,5 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl het aantal beschikbare huurwoningen met 15,6 procent daalde.​

Deze zorgwekkende trend wordt verder versterkt door het feit dat het percentage koopaanbod afkomstig uit de huurmarkt is gestegen naar bijna 8 procent in het vierde kwartaal van 2023, wat aantoont dat steeds meer particuliere beleggers hun vrijgekomen huurwoningen verkopen in plaats van opnieuw verhuren. Volgens Jasper de Groot, directeur van Pararius, leidt deze verschuiving, die begon in 2022, tot een verdere verkleining van het al schaarse huuraanbod in de vrije sector.

Vastgoed Belang, vertegenwoordiger van particuliere beleggers, bekritiseert het voorgenomen overheidsbeleid om de middenhuur te reguleren. Volgens hen is er brede consensus onder wetenschappers en instituten dat de gekozen vorm van regulering niet het gewenste effect zal hebben op het aanbod en de betaalbaarheid van huurwoningen in Nederland. Opeenvolgende huurprijsmonitors van Pararius tonen duidelijk aan dat het huidige beleid niet het beoogde resultaat behaalt.

De cijfers uit de Huurprijsmonitor laten zien dat particuliere beleggers, die verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van bijna 2 miljoen mensen in Nederland, steeds vaker besluiten om vrijgekomen huurwoningen te verkopen in plaats van opnieuw te verhuren. Dit wordt ingegeven door diverse factoren, waaronder stijgende rente, strengere regelgeving en een toename van fiscale lasten.

Het argument van de demissionair minister van Volkshuisvesting, dat de verkoop van huurwoningen een positieve ontwikkeling is, wordt door Vastgoed Belang betwist. Hoewel het in eerste instantie lijkt te zorgen voor meer koopkansen, heeft deze verschuiving van huur- naar koopwoningen een veel groter effect op de vrije sector huurmarkt. Deze markt is acht keer kleiner dan de koopmarkt, waardoor de gevolgen voor huurprijzen desastreus zijn.

Daarnaast wijst Vastgoed Belang op de complexiteit van de woningmarkt, waarin het stijgende aantal koopwoningen vanuit de huurmarkt nauwelijks effect heeft op de koopprijzen, die blijven stijgen. Starters, zelfs met een modaal inkomen, ervaren moeilijkheden bij het financieren van een koopwoning vanwege de hoge gemiddelde huizenprijs in Nederland.

Vastgoed Belang roept op tot een heroverweging van het huidige overheidsbeleid en pleit voor een evenwichtige benadering die rekening houdt met zowel huurders als verhuurders. Het behouden en stimuleren van het aanbod in de vrije sector huurmarkt is van essentieel belang om een gezonde en rechtvaardige woningmarkt te behouden. Een nauwe samenwerking tussen de overheid, beleidsmakers en de vastgoedsector is cruciaal om tot oplossingen te komen die de betaalbaarheid en diversiteit van de woningvoorraad waarborgen.
 
Jack de Vries, voorzitter van Vastgoed Belang, drukt de urgentie uit en verklaart: "Deze ontwikkelingen vragen om een onmiddellijke heroverweging van het beleid. Het is hoog tijd dat we afstappen van de huidige koers, die de huurmarkt en de betaalbaarheid van woningen in gevaar brengt. We moeten kritisch kijken naar de maatregelen die nu worden overwogen en streven naar beleid dat de belangen van alle partijen op de woningmarkt rechtvaardigt en beschermt."

 

--

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Kavish Partiman, manager Public Affairs bij Vastgoed Belang, via 06-39579309 kpa@vastgoedbelang.nl

​ 
Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: