Zorgen om minder huurwoningen na Q3 2023: Pleidooi voor reflectie

Datum: 13-12-2023
Op 12 oktober 2023 kwamen verontrustende cijfers naar buiten in de Huurmonitor Q3 van woningsite Pararius, waaruit blijkt dat de ernstige zorgen over het afnemende aantal huurwoningen terecht zijn.
 Deze conclusie, samen met het kritische oordeel van de Raad van State over de Wet Betaalbare Huur, laat zien dat het huidige beleid volstrekt het doel van meer beschikbare en betaalbare huurwoningen voorbij schiet. In dit artikel willen we niet alleen de noodzaak van heroverweging benadrukken, maar ook de zorgen delen van gerenommeerde experts zoals hoogleraren Boelhouwer en Teulings, in combinatie met de zorgwekkende ontwikkelingen die Pararius heeft vastgesteld in hun analyse van Q3.

Professor Peter Boelhouwer, wetenschapper op het gebied van de woningmarkt en verbonden aan de TU Delft, maakt zich al geruime tijd zorgen over de gevolgen van beleidsmaatregelen die het aanbod van huurwoningen beperken. Hij benadrukt het belang van een evenwichtige balans tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Een verschuiving van vrije sector huurwoningen naar de koopmarkt, zoals nu gaande is, lost de problematiek op de woningmarkt niet op maar zal deze alleen maar verder vergroten.

 Coen Teulings, hoogleraar economie en voormalig directeur van het Centraal Planbureau, deelt ook zijn zorgen. Teulings heeft eerder gewaarschuwd voor onbedoelde effecten van ingrijpen in de huurmarkt zonder passende alternatieven te bieden. Deze deskundigen benadrukken beiden dat een brede aanpak noodzakelijk is om het woningtekort duurzaam aan te pakken die rekening houdt met de investeringsbereidheid en betaalbaarheid. Vastgoed Belang heeft hierover al eerder voorstellen ​gedaan.
 
De recente kritiek van de Raad van State sluit aan bij deze eerdere waarschuwingen. Het is van groot belang dat de Tweede Kamer serieus rekening gaat houden met deze adviezen. Het besluit om de belangrijkste wetsvoorstellen, waaronder regels voor de middenhuur niet als controversieel te beschouwen, biedt ruimte voor heroverweging om de langetermijnvisie op de woningmarkt te waarborgen.

 Vastgoed Belang maakt zich ook ernstig zorgen over wat Pararius heeft vastgesteld: een groeiend aantal huurwoningen wordt niet opnieuw verhuurd, maar gaat over naar de koopmarkt. Woningzoekenden staan in de rij voor een betaalbare huurwoningen die er niet zijn. Particuliere verhuurders verkopen deze huurwoningen vanwege te hoge (financiële) risico's. Hierdoor neemt het aantal beschikbare huurwoningen alleen maar af, terwijl de vraag hoog blijft.

 Vastgoed Belang roept daarom de nieuw aangetreden Tweede Kamerleden op om niet alleen naar de adviezen van experts te luisteren, maar ook serieus te kijken naar de gevolgen van de verkoop van huurwoningen. Het is essentieel om het beleid uit het vorige kabinet grondig te heroverwegen. We moeten focussen op het oplossen van het echte probleem: het tekort aan woonruimte en de dreigende verschuiving van huurwoningen naar de koopmarkt. Het vergroten van het aanbod aan huurwoningen in de vrije sector en het herstellen van de balans tussen sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen zijn essentiële stappen om de woningmarkt in evenwicht te brengen en een gezonde doorstroming te bevorderen.

 Dit vraagt om een zorgvuldige afweging van alle beschikbare kennis en waarschuwingen van experts, zodat de gekozen maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan een duurzame oplossing voor de uitdagingen op de woningmarkt; wat in het belang is van ons allemaal!

--

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Kavish Partiman, manager Public Affairs bij Vastgoed Belang, via 06-39579309 kpa@vastgoedbelang.nl

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht:

Word lid!

Wilt u meer van dit soort artikelen lezen? Als lid heeft u toegang tot exclusieve artikelen, waardoor u up-to-date blijft over alle ontwikkelingen rondom de particuliere verhuur. Word ook lid en profiteer direct van alle voordelen.