Reactie Vastgoed Belang op cijfers over Particuliere verhuurders van Kadaster.

Datum: 06-11-2023
In een tijd waarin de Nederlandse woningmarkt wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen, vormen particuliere beleggers een verfrissend positieve kracht. De gegevens van het Kadaster onthullen een opvallend beeld van hun bijdrage aan de samenleving:

​Aantal Verhuurders en Woningen: ​​

Het Kadaster definieert kleine woningbeleggers als particulieren die maximaal acht woningen verhuren. In totaal verhuren deze particulieren 355.500 woningen, wat neerkomt op 4,4 procent van de totale woningvoorraad. Dit toont aan dat er ruimte is voor groei in dit segment, wat de potentie heeft om de woningmarkt te verbeteren.

Decennialange Betrokkenheid:

Veel particuliere verhuurders zijn al tientallen jaren actief in de vastgoedmarkt. Bijna een kwart van de particulier verhuurde woningen is vóór 1995 aangeschaft, wat hun diepgaande betrokkenheid bij het bieden van huisvesting benadrukt.

Gouden Tijden van Buy-to-Let: 

Bijna driekwart van de particulier verhuurde woningen is aangeschaft in de periode 2016 tot en met 2020, bekend als de "gouden tijden van buy-to-let." Deze opmerkelijke groei in particuliere verhuur is te verklaren door een combinatie van factoren, waaronder sterk gedaalde en soms zelfs negatieve rendementen op belegd vermogen bij traditionele financiële instellingen zoals banken. Hierdoor zagen veel beleggers de vastgoedmarkt als een aantrekkelijker alternatief, waarbij de uitstekende rendementen en de voortdurende vraag naar huurwoningen hen motiveerden om te investeren.

Bovendien hebben velen van deze beleggers ervoor gekozen om hun beleggingsportefeuille uit te breiden en in vastgoed te investeren voor de lange termijn. Dit heeft niet alleen bijgedragen aan hun eigen financiële zekerheid, maar heeft ook de woningmarkt versterkt door een duurzame en stabiele bron van particuliere verhuur te bieden. De keuze voor vastgoed als investering op de lange termijn heeft zo niet alleen de beleggers zelf ten goede gekomen, maar ook bijgedragen aan een gezonde en toekomstbestendige woningmarkt voor iedereen.

Regionale Focus: 

Particuliere woningverhuur is vooral een fenomeen in de Randstad en enkele andere steden, zoals Groningen, Eindhoven, Maastricht, Tilburg, Nijmegen en Haarlem. Dit toont aan dat particuliere verhuurders investeren in gebieden waar de vraag het grootst is, wat lokale gemeenschappen ten goede komt.


Kansen voor Groei: 

Het aandeel van particuliere verhuurders op het lokale totaal biedt een interessant perspectief. Op eilanden zoals Schiermonnikoog, Ameland, Vaals, Zandvoort en Terschelling spelen particuliere verhuurders een belangrijke rol in de toeristische verhuurmarkt, wat deze gebieden vitaliteit en economische kansen biedt.


Lokale Impact: 

Kleine woningbeleggers zijn vaak te vinden in de grootste steden, zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Ze zijn actief in hun eigen stad, wat de lokale economie en huisvestingskwaliteit ondersteunt en hen in staat stelt een persoonlijke relatie op te bouwen met hun huurders.


Diversiteit in Afstand: 

Hoewel sommige verhuurders verder van hun eigendommen wonen, blijft er nog steeds een sterke verbondenheid met hun gemeenschap. Velen wonen in dezelfde gemeente en blijven betrokken bij hun huurders, wat de positieve impact van deze verhuurders op de huisvestingsmarkt onderstreept.

Deze persoonlijke betrokkenheid bij huurders gaat verder dan louter winst nastreven. In tegenstelling tot het stereotype van verhuurders die enkel winst nastreven, blijken veel kleine verhuurders hun beleggingen te beschouwen als een maatschappelijke taak. Ze zijn gedreven door de overtuiging dat goede huisvesting een basisbehoefte is, en ze voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn van anderen in hun gemeenschap. Deze betrokkenheid gaat verder dan louter winst maken; het is een missie om te zorgen voor kwalitatieve huisvesting en bij te dragen aan de levenskwaliteit van hun huurders.

Kortom, de gegevens tonen aan dat particuliere verhuurders een welkome aanvulling zijn op de woningmarkt. Ze vertegenwoordigen niet alleen een potentieel voor het vergroten van de beschikbare woningvoorraad, maar ook een positieve, gemeenschapsgerichte benadering. Het zijn deze particuliere beleggers die de woningmarkt een menselijke maat geven, waar huurders geen nummers zijn, maar individuen met wie ze een sterke band hebben en voor wie ze zorgen, en zo bijdragen aan een evenwichtige en menselijke woningmarkt.

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: