Terugblik op gesprek met demissionair Staatssecretaris van Rij op Ledencongres Vastgoed Belang

Datum: 03-11-2023
In een opvallende toespraak op het ledencongres van Vastgoed Belang heeft staatssecretaris Fiscaliteit Marnix van Rij geadviseerd om significante wijzigingen aan te brengen in het Nederlandse belastingstelsel.
Zijn ideeën om het fictieve rendement in box 3 te verlagen naar 4 procent en de overdrachtsbelasting terug te brengen naar 6 procent heeft tot veel enthousiasme geleid onder vastgoedbeleggers. De staatssecretaris toonde niet alleen begrip voor hun zorgen, maar erkende ook enkele mogelijke verkeerde keuzes in het huidige beleid.​

In zijn betoog benadrukte de staatssecretaris de complexiteit van financiële beslissingen binnen het kabinet. De recente aankondiging van huurregulering heeft tot onbegrip en zorgen geleid bij vastgoedbeleggers, en Marnix van Rij begreep hun bezorgdheid. Hij legde uit dat hij tijdens zijn loopbaan als voormalig belastingadviseur heeft gezien hoe belangrijk het is om goed voor de oude dag te zorgen. Zijn empathie voor de financiële uitdagingen waar beleggers voor staan, leverde hem luid applaus op van de aanwezigen.

De voorgestelde verlaging van het fictieve rendement in box 3 van de inkomstenbelasting naar 4 procent voor de overbruggingsperiode zou een opvallende verschuiving in het beleid betekenen. De huidige situatie waarin een vast rendement van 6,17 procent wordt verondersteld over het vermogen in box 3, ongeacht het werkelijke rendement, heeft veel kritiek ontvangen. Beleggers voelden zich benadeeld, vooral gezien de historisch lage spaarrentes en rendementen op beleggingen. Het verlagen van dit percentage zou aanzienlijke financiële opluchting kunnen bieden voor belastingbetalers met vermogens in box 3.

Een andere opmerkelijke suggestie van de staatssecretaris is de verlaging van de overdrachtsbelasting naar 6 procent. De huidige overdrachtsbelasting bedraagt 10,4 procent voor vastgoedtransacties, wat sommige beleggers ontmoedigt om in onroerend goed te investeren. Het verlagen van dit tarief zou de kosten van vastgoedbeleggingen verminderen en mogelijk een impuls geven aan de vastgoedmarkt.

Het is verfrissend om te zien dat een staatssecretaris empathie toont voor de zorgen van beleggers en openstaat voor het herzien van beleidskeuzes. Zijn betoog op het Vastgoed Belang congres toonde aan dat hij op zoek is naar oplossingen die voor alle belanghebbenden aanvaardbaar zijn. Het is duidelijk dat hij worstelt met de gevolgen van het huidige beleid en streeft naar verbeteringen.

De ideeën van staatssecretaris Marnix van Rij kunnen ongetwijfeld tot discussie leiden. Als zijn advies wordt overgenomen, kan dit een positieve ontwikkeling zijn voor Nederlandse beleggers in vastgoed en vermogensbezitters. De suggesties voor lagere fictieve rendementen in box 3 en verlaagde overdrachtsbelasting zouden een welkome verandering kunnen betekenen in het belastingbeleid, met als doel het creëren van een eerlijker en gunstiger klimaat voor financiële groei en investeringen.

Meer lezen?

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: