Obstakels voor Duurzame Investeringen door Particuliere Verhuurders

Datum: 25-10-2023
Een recent artikel van de NOS werpt licht op een zorgwekkende trend binnen de Nederlandse huurmarkt. Particuliere verhuurders maken tot nu toe maar weinig gebruik van een belangrijke subsidiepot om huurwoningen te verduurzamen
De betreffende subsidie is de 'Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen', beschikbaar tot eind 2025. Deze subsidie stelt verhuurders in staat om tot maximaal 6000 euro per woning te ontvangen voor het uitvoeren van duurzame verbeteringen, zoals spouwmuurisolatie, de vervanging van enkel glas door dubbel glas, of de installatie van energiezuinige ventilatiesystemen. Een prijzenswaardig initiatief dat bijdraagt aan een duurzamere toekomst voor ons land.

Desondanks blijven veel particuliere verhuurders terughoudend om te investeren in duurzaamheidsprojecten. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren, met als belangrijkste de recente fiscale maatregelen en de dreiging van nieuwe reguleringen in de middenhuurmarkt.

Vastgoed Belang, de belangenvereniging voor verhuurders, benadrukt dat de wil om te investeren in duurzaamheid aanwezig is. Echter, de aanzienlijke toename van de vermogensbelasting op huurwoningen en de vooruitzichten van nieuwe regelgeving met betrekking tot huurprijzen hebben de investeringsprikkels drastisch verminderd. Veel verhuurders draaien momenteel al verlies of behalen slechts een marginaal rendement, waardoor grootschalige duurzaamheidsinitiatieven momenteel financieel niet haalbaar zijn.

Hoewel het puntenstelsel dat is voorgesteld in de nieuwe wet betaalbare huur verhuurders zou moeten aanmoedigen om te investeren in duurzaamheid, blijkt in de praktijk dat de investeringen niet voldoende opbrengen om de kosten te rechtvaardigen. Vele verhuurders vinden het financieel uitdagend om hun investeringen rendabel te maken, zelfs in het licht van de mogelijke huurprijsverhogingen voor energiezuinige woningen.

Het is duidelijk dat er een groeiende behoefte is om de particuliere huurmarkt te verduurzamen, maar er zijn aanzienlijke obstakels die verhuurders ontmoedigen om dit te doen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de verhuurders, maar ook voor de huurders, omdat de energierekeningen hoog blijven en de woningen niet worden verbeterd.

Vastgoed Belang dringt er bij de regering op aan om de investeringsbereidheid van particuliere verhuurders te stimuleren door passende maatregelen te nemen. Het is van vitaal belang dat er een realistische en evenwichtige benadering wordt gevolgd om de verduurzaming van particuliere huurwoningen te bevorderen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor Nederland.

Als verhuurders willen we graag investeren in duurzame verbeteringen voor onze huurwoningen, maar we hebben dringend behoefte aan beleidsmaatregelen die dit financieel haalbaar maken. Alleen op die manier kunnen we gezamenlijk de doelstellingen van een duurzaam Nederland bereiken.

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: