Programmaoverzicht congres Studentenhuisvesting (ochtend) 2 november 2023!

Datum: 23-09-2023
Het programma voor ons congres studenhuisvesting is bekend. Wat zijn de actualiteiten in het huidige tekort aan studentenhuisvesting. Een interessante discussie met panelleden, waaronder Jolan de bie, Directeur van Kences.

AANMELDEN 

Aanmelden kan via onze website: Actueel | Vastgoed Belang

INLOOP EN WELKOM 09:30 UUR


OPENINGSWOORD : JACK DE VRIES  10:00-10:10 UUR

De gastheer van dit congres is Ardin Mourik. Hij is Regisseur Landelijk Platform voor Studentenhuisvesting. Als voormalig directeur van Kences is hij inhoudelijk goed bekend met het studentenhuisvestingsdossier. Hij is dientengevolge door het ministerie van BZK aangewezen als parttime Regisseur Studentenhuisvesting.

KEYNOTE SPREKER : PETER BOELHOUWER  10:10-10.40 UUR

Hoogleraar Huisvestingsystemen TU Delft
In deze keynote sessie deelt Boelhouwer zijn visie op de huidige situatie van studentenhuisvesting in Nederland. Daarbij zet hij ook in op het identificeren van best practices, om de Nederlandse situatie te vergelijken met studentensteden in andere landen. In dit perspectief schetst hij tevens het belang van een goede synergie tussen overheid, onderwijsinstellingen en vastgoedpartijen.

PANEL DISCUSSIE  10:40-11:10 UUR

Het panel bespreekt het huidige tekort aan studentenhuisvesting, inclusief cijfers en statistieken. De panelleden zullen hun verwachtingen delen met betrekking tot concrete oplossingen, waaronder inzichten van Vastgoed Belang en andere deskundigen. Er wordt ook aandacht besteed aan de impact van het te moderniseren puntenstelsel voor onzelfstandige woonruimte. En er wordt benadrukt waarom alle stakeholders echt moeten samenwerken in de aanpak van het huisvestingsvraagstuk. Deelnemers paneldiscussie:

Jolan de bie
Directeur Kences / Landelijk Platform Studententhuisvesting
Kavish Partiman
Manager public affairs & communicatie Vastgoed Belang
Elisa Weehuizen
Voorzitter Landelijke Studentenvakbond LSVB
Hans Ton
Directeur Wonen bij Ministerie van Binnenlandse Zaken

DEELSESSIES 11:10-12:20 UUR

Tijdens dit congres zijn er drie kennissessies waaraan u kunt deelnemen. Deze sessies gaan over juridische ontwikkelingen, kansen in het nieuwe WWSO en kamerverhuur in de praktijk.
Presentatie deelsessies

Helena Koops
Vastgoedadvocaat / Medewerker a.i. Juridische dienst Vastgoed Belang
Michel Klaassen
Coördinator Bouwkundig Netwerk Vastgoed Belang en eigenaar Klaassen PBOV
Eef Willems
Lid Hoofdbestuur Vastgoed Belang / Projectleider en Adviseur vastgoed en beleggingen
Bart van Hoof
Advocaat Vastgoed en Overheid IJzer Advocaten

Inhoud deelsessies

Juridisch: contracteren bij onzelfstandige woonruimte, waaronder campuscontracten, en de status van de wetgeving tijdelijke huurcontracten. Wat moet u weten? (H. Koops)
WWSO: de modernisering van het woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimten krijgt de nodige kritiek. Zijn er voor u dan toch kansen in rendement en exploitatiekosten? (M. Klaassen)
Kamerverhuur: kansen, bedreigingen, ambities, wettelijke restricties en ambtelijke barrières voor kamerverhuurders. Hoe gaat het in de praktijk, bezien vanuit de advocatuur en verhuurders? (E. Willems en B. van Hoof)

​Tijden 
​Juridische 
contractuele ontwikkelingen 

​Modernissering van WWS-0
​Kamerverhuur in de praktijk (bestuursrecht)
​11:15 - 11:45
​H. Koops
​M. Klaassen
​E. Willems & B. van Hoof
​11:45 - 12:15
​H. Koops
​M. Klaassen
E. ​Willems & B. van Hoof

TERUGBLIK EN AANSLUITEND LUNCH  12:30 UUR

Voorzitter Jack de Vries reflecteert op de uitkomsten van dit congres over Studentenhuisvesting. Aansluitend volgt een lunch. Vanaf 13:30 uur start de inloop van het middagprogramma voor het Ledencongres, welke om 14:00 uur aanvangt.

VRAGEN 

Mocht u vragen hebben over het Studentenhuisvestingscongres en/of Ledencongres, dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@vastgoedbelang.nl. Er zal dan zo snel als mogelijk contact met u worden opgenomen.


Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: