De wet Goed Verhuuderschap. Standaard document Informatieplicht voor verhuurders nu beschikbaar voor leden!

Datum: 05-07-2023
Eén van de landelijke regels uit de wet Goed Verhuurderschap is de informatieverstrekking aan huurders. Dit behelst dat u als verhuurder uw huurder(s) schriftelijk dient te informeren over hun rechten en plichten met betrekking tot de gehuurde woning.
Het betreft ook duidelijkheid over de waarborgsom en de terugbetaling van de huurovereenkomst, uw contactgegevens en de betalingsverplichting met betrekking tot servicekosten.​Vastgoed Belang heeft voor leden een standaard template opgesteld die zij kunnen invullen op basis van de persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat het document wordt gedeeld met de huurder(s) ter aanvulling op de (bestaande) huurovereenkomst.

Let op: dit document is verplicht bij nieuwe huurovereenkomsten. Maar uiteindelijk ook voor bestaande huurovereenkomsten. 


Leden kunnen de template hier downloaden. 


Dit standaard document bevat belangrijke informatie met betrekking tot de verplichtingen van huurders, zoals het juiste gebruik van de woon- of verblijfsruimte volgens de huurovereenkomst, evenals de mogelijke gevolgen van het gebruik van de ruimte voor andere doeleinden. Tevens worden de situaties benoemd waarin de verhuurder met toestemming de woon- of verblijfsruimte mag betreden, zoals bij dringende noodsituaties, renovaties of bezichtigingen voor verkoop of nieuwe verhuur.

Daarnaast worden de verschillende soorten huurovereenkomsten, huurprijsbescherming, jaarlijkse huurverhogingen, het woningwaarderingsstelsel, de mogelijkheid om gebreken te melden en de rol van de Huurcommissie en kantonrechter besproken. Ook worden de hoogte van de waarborgsom, betalingsverplichtingen met betrekking tot servicekosten en contactgegevens van de verhuurder en het Gemeentelijk Meldpunt verstrekt.

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: