Vastgoed Belang biedt vanaf 1 maart a.s. advocatendiensten aan

Datum: 31-01-2023
Vastgoed Belang heeft vanaf 1 maart a.s. exclusief voor de leden een advocaat in-house. Vanaf die datum kunt u als lid bij uw vereniging naast de (gratis) vragen, ook gebruik maken van advocatendiensten. Dit kan op gebied van Huurrecht, Eigendomsrecht, VvE-recht, Buren- en Bouwrecht en het daarmee samenhangende Bestuursrecht tegen een gereduceerd ledenuurtarief ad € 180,- ex btw

Even voorstellen

Vanaf 1 maart a.s. is, mr. Annemiek Noordermeer-van der Heide, werkzaam als de advocaat bij Vastgoed Belang,  Zij is voor de meeste leden een vertrouwd gezicht omdat ze sinds 2001 werkzaam is bij Vastgoed Belang als een ervaren procesjurist. Ze heeft geprocedeerd bij de Kantonrechter, de Huurcommissie, de Raad van Arbitrage en de Bestuursrechter. Ze stelt vragen totdat de kern van het verhaal en/of gesprek duidelijk is. Annemiek weet uw juridische kwestie te vertalen naar een begrijpelijke context zodat u (samen) een volgende stap kan zetten.
 
Vastgoed Belang vindt het heel belangrijk dat haar leden volledige juridische bijstand kunnen inschakelen voor alle mogelijke vastgoedkwesties. Daarom is gekozen om advocaatdiensten binnen Vastgoed Belang te gaan aanbieden, zodat Annemiek u ook bij een rechtbankprocedure, een Kort Geding of een hoger beroepzaak kan bijstaan. Om u altijd snel van dienst te kunnen zijn, heeft Annemiek tevens samenwerking gezocht met twee ervaren vastgoedadvocaten die via Vastgoed Belang voor hetzelfde ledenuurtarief ad € 180,- ex btw kunnen worden ingeschakeld. mr. Jeroen Groenewoud en mr. Gert-Jan Wiekart zijn geen onbekende gezichten. Ze zijn allebei ook werkzaam geweest bij Vastgoed Belang. 

Waarvoor kunt u advocaat inschakelen?

Als u graag wilt worden bijgestaan door een advocaat die uw belangen behartigt en voor u de correspondentie verricht, staat de advocaat van Vastgoed Belang vanaf 1 maart a.s. voor u klaar. Het kan zijn dat u de advocaat wilt inschakelen voor een onderhandeling, het proberen een schikking te treffen, of dat u procedure wilt starten. Dit kan een bodemprocedure bij de kantonrechter, rechtbank of gerechtshof zijn maar ook een kort geding of een verzoekschrift. De Advocaat van Vastgoed Belang staat naast u en gaat samen met u de zaak aan tegen een gereduceerde ledenuurtarief van € 180,- ex btw. In de volgende nieuwsbrief introduceert Vastgoed Belang, het team van de juridische dienst met uitbreiding van de advocaatdiensten.
 

Waarvoor kunt u advocaat inschakelen?

Als u graag wilt worden bijgestaan door een advocaat die uw belangen behartigt en voor u de correspondentie verricht, staat de advocaat van Vastgoed Belang voor u klaar. Het kan zijn dat u de advocaat wilt inschakelen voor een onderhandeling of het proberen een schikking te treffen, dan wel omdat u procedure wilt starten. Dit kan een bodemprocedure bij de kantonrechter, rechtbank of gerechtshof zijn maar ook een kort geding of een verzoekschrift. De Advocaat van Vastgoed Belang staat naast u en gaat samen met u de zaak aan tegen een gereduceerde ledenuurtarief van € 180,- ex btw.


Een aantal concrete vragen waar u de advocaat voor bijstand kan inschakelen.

Onderstaande voorbeelden zullen eerst door de advocaat worden bestudeerd om vervolgens met u de juridische mogelijkheden te bespreken. 

 

Huurrecht   

Ik wil graag bijstand:
 • omdat ik onderhoudswerkzaamheden/renovatiewerkzaamheden wil verrichten maar de huurder weigert medewerking te verlenen.
 • bij een huurcommissiezaak of bijstand in hoger beroep van een huurcommissie uitspraak.
 • omdat mijn huurder een procedure heeft gestart voor een indeplaatsstelling voor een middenstandsbedrijfsruimte


Eigendomsrecht

Ik wil graag bijstand:

 • omdat de koper mij aansprakelijk stelt voor (verborgen) gebreken in het pand.
 • omdat de koper steeds de leveringsdatum uitstelt en ik wil geen nadere termijn meer geven.
 • omdat ik als koper mij wil beroepen op een uitsluitingsclausules in de koopovereenkomst. De koper heeft mij gedagvaard.

VvE-recht

Ik wil graag bijstand:
 • omdat het bestuur van mijn VvE in een Algemene Ledenvergadering wil stemmen om de verhuur van een appartement te verbieden, terwijl dat altijd was toegestaan.
 • omdat ik wil dat de VvE actief wordt maar dat willen de andere VvE-leden niet.
 • omdat ik het niet eens met een VvE-besluit en wil het besluit laten vernietigen door de kantonrechter.

Burenrecht

Ik wil graag bijstand:
 • omdat mijn buurman de gezamenlijke fundering wil herstellen maar niet aangeeft wanneer hij gaat beginnen en ook niet wat hij precies gaat doen.
 • omdat ik overlast heb van een lekkage van het naastgelegen buurpand en de eigenaar wil nog steeds niet meewerken.
 • Mijn buurman respecteert, na meerdere overleggen, het recht van overpad niet.

 Bouwrecht

Ik wil graag bijstand:
 • omdat mijn aannemer zijn opdracht voor 50% heeft uitgevoerd en aangeeft dat hij niet meer terugkomt. Ik heb wel 70% betaald.
 • omdat ik de eindoplevering van mijn pand niet accepteer omdat er nog teveel opleverpunten zijn. De aannemer is het daar niet mee eens en wil tot oplevering overgaan.
 • omdat ik van mijn aannemer een meerwerkfactuur heb gekregen waar ik geen toestemming voor heb gegeven en waar ik het niet mee eens ben. De aannemer blijft bij zijn standpunt dat de factuur moet worden betaald.  

Bestuursrecht

Ik wil graag bijstand:
 • omdat de gemeente mij een dwangsom of boete heeft opgelegd voor een strijdigheid met de huisvestingsverordening of een dwangsom vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan maar ik ben het daar niet mee eens.
 • omdat ik een weigering heb ontvangen voor een omzettingsvergunning van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte. Ik wil graag bezwaar maken.
 • omdat mijn buurman een omgevingsvergunning heeft aangevraagd en daar wil ik bezwaar tegen maken.
U kunt natuurlijk naast de advocaat ook altijd de vertrouwde juridische dienst inschakelen. Ik verwijs u voor de (gratis) adviesmogelijkheden naar de website www.vastgoedbelang.nl.

U kunt de vragen ook stellen via het contactformulier op onze website (u kunt ook documenten uploaden) of via juridisch@vastgoedbelang.nl of via telefoonnummer 020-3463123. We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00-12.30 uur.

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: