Initiatief Vastgoed Belang Vrijwillige Regulering Middenhuur

Datum: 01-06-2022
In het maatschappelijke en politieke debat wordt al geruime tijd gesproken om het vrije middenhuursegment – huurwoningen met een huur tussen de €750 en €1.000,- te gaan reguleren. Het nieuwe kabinet heeft deze regulering van het middenhuursegment ook opgenomen in het regeerakkoord. Het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening werkt dit beleid momenteel verder uit en gaat de effecten van de regulering deze zomer onderzoeken in de gemeenten Utrecht, Zwolle en Doetinchem. Daarmee is het besluit om de middenhuren te gaan reguleren onafwendbaar
Vastgoed Belang is er wel van overtuigd dat het nemen van een eigen initiatief over de invulling van de regulering van de middenhuren tot resultaten kan leiden die de balans tussen de maatregelen en de gevolgen ervan voor particuliere beleggers verzacht. Dit is voor Vastgoed Belang de reden geweest, een eigen voorstel uit te werken. Het initiatief is gericht op de waarborging van de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van de middenhuur én de belangen van particuliere beleggers met elkaar in overeenstemming te brengen. De notitie met dit uitgewerkte voorstel legt Vastgoed Belang nu graag aan u voor. VASTGOED.BELANG.NOTITIE.VRIJWILLIGE.REGULERING.MIDDENHUUR

Dit voorstel laat zien dat het mogelijk is de middenhuur gebalanceerd te reguleren door zowel het doel van de overheid als de belangen van betrokken partijen (woningzoekenden, huurders, verhuurders, kapitaalverstrekkers) te combineren zodat de balans van de maatregel geborgd is. Dit betekent dat als er een vrijwillige regulering van de middenhuur komt, er ook voor de particuliere belegger een compensatie moet komen voor het economisch nadeel dat hij als gevolg daarvan lijdt.

Deze notitie van Vastgoed Belang geeft de overheid belangrijke sturingsmechanismen om een uitgebalanceerd beleid te voeren voor alle partijen. Allereerst kan gestuurd worden op de (omvang van) doelgroepen die toegang moeten hebben tot het dan vrijwillige gereguleerde middenhuursegment. Daarnaast kan gestuurd worden op de betaalbaarheid van deze huurwoning via een maximale huurprijs per m2 per woning. Tot slot op beschikbaarheid door de hoeveelheid huurwoningen per tijdvak af te stemmen op basis van het voor compensatie beschikbare budget.

Vastgoed Belang wil actief meedenken bij het aanbrengen van een goede balans tussen de behoefte aan het middenhuursegment, en de gerechtvaardigde belangen van de particuliere belegger.


Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: