Erkenning verduurzamingsproblematiek kleine particuliere verhuurder

Datum: 23-04-2021
Weet u het nog? Vorig jaar rond deze tijd werd naar aanleiding van een persbericht van Vastgoed Belang in de Tweede Kamer door de SGP met steun van de VVD een motie ingediend.

In de motie werd gevraagd om aandacht voor de specifieke problematiek bij het verduurzamen van particuliere huurwoningen door kleine verhuurders. Dat was een goede eerste stap om kleine pensioenspaarders in stenen de helpende hand te bieden bij de vaak moeilijke en kostbare verduurzaming van hun huurwoningen. In een brief van 18 maart jl., over huurregelgeving ter uitwerking Klimaatakkoord, haalt demissionair minister Ollongren onder meer ook specifiek die motie aan, waarmee de moeilijke en kostbare verduurzaming van veel huurwoningen van kleine particuliere verhuurders opnieuw wordt erkend en onderstreept.

Samengevat komt de minister tot de conclusie dat private verhuurders een specifieke positie hebben als het gaat om het huurprijsbeleid en de specifieke portefeuillesamenstelling. De minister erkend daarbij dat verduurzaming in de particuliere huursector vooral bij kleinere verhuurders leidt tot hogere verduurzamingskosten. Ook is verduurzaming dan afhankelijk van de instemming van individuele huurders.

Om deze problematiek het hoofd te bieden heeft de minister een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de Woningwet aan te passen. Corporaties mogen daarmee in situaties waar zowel corporatiewoningen als particuliere (huur)woningen moeten worden aangepakt, particuliere eigenaren ontzorgen en  de overheadkosten dragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de gemeenschappelijke vergunningaanvraag, het technisch ontwerp of (andere) projectkosten. Het wetsvoorstel is inmiddels ook door de Kamer aangenomen.

De minister zal er bovendien voor zorgen dat een nieuw kabinet nieuw vorm te geven subsidiemogelijkheden, die aansluiten bij de positie van particuliere verhuurders, goed kan afwegen tegen de huidige subsidies. Dat is goed nieuws voor veel leden van onze vereniging. Vastgoed Belang was betrokken bij het voortraject tot de wetswijziging. We zijn uiteraard ook voor een nieuw kabinet beschikbaar om mee te denken over een vormgeving van subsidiemogelijkheden waar particuliere verhuurders daadwerkelijk mee geholpen zijn.

Om eigenaren van bestaande (huur)woningen een handvat te geven aan welke isolatiewaarde in de zeer nabije toekomst een woning moet voldoen wordt een isolatiestandaard vastgesteld. Als een woning aan die standaard voldoet mag er vanuit gegaan worden dat die woning in de (nabije) toekomst met elke alternatieve warmte bron warm gehouden kan worden. Wie nu maar één onderdeel van de woning, bijvoorbeeld het dak, aanpakt kan zich richten op een streefwaarde die per schilcomponent (of ventilatie) wordt vastgesteld. De standaard en streefwaarden zullen in eerste instantie worden vermeld op het energielabel.

Overige stimuleringsmaatregelen worden overwogen, zoals:

  •  Puntenaftrek in het WWS voor de slechtste labels (G en F)
  • Verplicht stellen van de standaard bijvoorbeeld bij een huurdersmutatie, de wijkgerichte aanpak of op een bepaalde datum.

Uiteraard houdt Vastgoed Belang ook bij de uitwerking van die onderdelen de vinger aan de pols.


Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: