LEDENPEILING: Transparantie aanvangshuurprijzen

Datum: 19-05-2022
In de vrije huursector (lees: geliberaliseerde huurwoningen) geldt het woningwaarderingsstel om de maximale huurprijsgrens te berekenen niet. Het is voor deze categorie huurwoningen daarom lastig te bepalen hoe de (huur)prijs van een te huur staande woning tot stand komt en welke invloed bepaalde kenmerken op die huurprijs van deze huurwoning hebben.

Om woningzoekenden een betere afweging te laten maken bij het vinden van een passende huurwoning hebben Vastgoed Belang, de IVBN en Aedes in samenspraak met het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) overlegd over een convenant Transparantie Aanvangshuurprijzen. Het doel van dit convenant is om de kenmerken die onderdeel zijn van de kwaliteit, en dus invloed hebben op de huurprijs, transparanter te maken. Hierdoor zal het voor woningzoekenden duidelijk(er) worden waarom een te huur staande woning een bepaalde huurprijs waard is.

 Vastgoed Belang heeft richting het ministerie en de andere convenantpartners aangegeven dat zij het conceptconvenant graag aan haar leden voorlegt. Daarom is deze ledenpeiling opgezet. Wij hopen dat ook u de tijd neemt deze enquête in te vullen, want uw mening telt. Insturen kan tot 30 mei a.s.


Transparantie over aanvangshuurprijzen ook belangrijk voor de particuliere verhuurder 

Vastgoed Belang vindt het belangrijk dat de bij haar aangesloten verhuurders bijdragen aan een grotere transparantie over de specificaties van huurwoningen in de vrije huursector. Naast het feit dat de uiteindelijke huurder daardoor beter weet waar hij of zij voor tekent, is het ook voor u als verhuurder net zo belangrijk om de verwachtingen van uw huurder vóóraf goed te managen. Immers, door in de verhuuradvertentie meer informatie te verschaffen over de kenmerken en daarmee over de huurprijs van een te huur staande woning, kunnen achteraf misvattingen of andere problemen tussen u en uw huurder voorkomen worden. En dát is uiteindelijk ook in uw belang!

Daarnaast is het zo dat in dit tijdperk het internet voor transparantie zorgt en dat de vastgoedsector hier nog flink in achterloopt. Het straalt naar onze mening dan ook professionaliteit uit wanneer u als verhuurder duidelijk kunt communiceren wat uw potentiële huurder voor de gevraagde huurprijs kan verwachten.

Wat kunt u verwachten?

Als vereniging willen wij graag uw input meenemen ten behoeve van de besluitvorming over het Convenant Transparantie Aanvangshuurprijzen. Daarom vragen wij u deze ledenpeiling zorgvuldig in te vullen. Na de sluitingsdatum van de enquête zullen de resultaten met u en uw Hoofdbestuur worden gedeeld. Het is vervolgens aan het Hoofdbestuur om op basis van de uitkomsten van de ledenpeiling een besluit te nemen over het aansluiten van Vastgoed Belang bij het Convenant Transparantie Aanvangshuurprijzen. Dit uiteindelijke besluit van het Hoofdbestuur zal vanzelfsprekend ook met u worden gedeeld

Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: