Uitkomsten Ledenpeiling (Gebruik) Tijdelijke Huurovereenkomsten

Datum: 21-03-2022
De resultaten van de ledenpeiling van Vastgoed Belang over (het gebruik van) tijdelijke huurovereenkomsten zijn bekend. Met u hebben bijna 800 leden van Vastgoed Belang meegedaan aan de peiling. Wij willen u allen hartelijk danken voor het beantwoorden van de vragen en het geven van uw meningen over het gebruik van tijdelijke huurovereenkomsten.
De hoge respons, in slechts twee weken tijd, is een bevestiging voor Vastgoed Belang dat de (online/digitale) ledenpeiling een effectief instrument is om de leden te bevragen over belangrijke onderwerpen (voor particuliere verhuurders) en hen te betrekken bij het bepalen van het beleid over die onderwerpen door Vastgoed Belang. 

Gezien de vele reacties staat het onderwerp tijdelijke verhuur overduidelijk hoog op de agenda bij de leden van Vastgoed Belang. Uit de ontvangen reacties blijkt dat een ruime meerderheid van de leden-respondenten gebruik maakt van tijdelijke huurovereenkomsten, bij die leden bestaat dus een duidelijke behoefte aan het tijdelijk kunnen verhuren van woonruimten. Zo is uit deze ledenpeiling  naar voren gekomen dat tijdelijke huurovereenkomsten bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer een verhuurder van plan is zijn of haar woningvastgoed te gaan verkopen, renoveren of verduurzamen. Ook blijkt dat er leden zijn die op verzoek van een gemeentelijke maatschappelijk instantie voorzien in de behoefte aan het tijdelijke verhuren van woonruimte aan personen in een noodsituatie, waarvoor de wachtlijsten bij corporaties te langdurig zijn. Een andere veelgenoemde reden die werd gegeven betrof de inzet om leegstand te voorkomen en doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Dat laatste is met de huidige schaarste aan woonruimte van groot belang. 

De volledige resultaten uit deze ledenpeiling kunnen in uw ledenportaal worden geraadpleegd.

De uitkomsten van de ledenpeiling zijn vervolgens óók opgenomen in het standpunt van Vastgoed Belang over het gebruik van ijdelijke Hhuurovereenkomsten. Dit standpunt (Vastgoed Belang Position Paper inzake het gebruik van tijdelijke huurcontracten) is vorige week aan de Tweede Kamer verstuurd ten behoeve van het Rondetafelgesprek over tijdelijke verhuur. Ondanks tal van voorbereidingen, is het Rondetafelgesprek van 9 maart jl. wegens een beperkte opkomst van Kamerleden verplaatst naar een nog onbekend tijdstip. 
Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: